Stad wil oplossing voor het sportzaalprobleem

Het stadsbestuur gaat een onderzoek instellen naar het gebruik van sportzalen in de gemeente Groningen. Het onderzoek moet uitwijzen of er nieuwe zalen nodig zijn, maar ook wanneer welke zaal aangepakt gaat worden.

Zoals bekend staan de sportzalen in de stad onder flinke druk. Door ruimtegebrek hebben meerdere sportverenigingen al een ledenstop moeten afkondigen. Nieuw gemeentelijk onderzoek toont aan dat op termijn, vijf tot tien jaar, het gymonderwijs in het westen en zuiden van de stad onder druk komt te staan. Overigens gaf onderwijsstichting Openbaar Onderwijs Groningen (OOG) vorig jaar al aan dat ze moeite hebben om leerlingen sportlessen te laten volgen.

'Doorkijkje'
'We willen een doorkijkje hebben voor de komende vijftien jaar', zegt wethouder Carine Bloemhof (PvdA). 'In het plan komt te staan wanneer we welke gymzaal gaan aanpakken, maar we kijken ook naar de combinaties die we kunnen maken tussen het gymonderwijs en de sportclubs. We verwachten op de lange termijn een tekort aan accommodaties omdat de stad groeit en daardoor de scholen ook. Als de scholen groeien dan neemt de druk op de gymzalen ook toe.'

Zorgplicht
De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht om het gymonderwijs te faciliteren. De gemeente moet dus zorgen dat er voldoende ruimte is voor alle scholen om gymlessen te geven. Met het nieuw op te stellen plan wil het stadsbestuur echter ook niet aan de problematiek voorbijgaan waarmee sportverenigingen kampen. Die roepen namelijk om extra zaalruimte. Ook dat wordt meegenomen in het onderzoek. Waar de gemeente een zorgplicht heeft voor het gymonderwijs, daar heeft ze dat niet voor het faciliteren van sportverenigingen.

Acuut gevaar
Eerder op de dag kampte sportwethouder Inge Jongman met een flinke tegenvaller. Ze moet hoogstwaarschijnlijk ruim zeven ton uittrekken om lichtmasten te vervangen. Die zijn door roest aangetast en vormen bij harde wind of onweer een acuut gevaar om om te vallen. Het geld om de lichtmasten te vervangen wordt uit het bestaande sportbudget gehaald.

Lees ook:
- Zorgen over beschikbaarheid en hygiëne van gymzalen in Groningen
- Beter benutten van sportaccommodaties moet druk van de ketel halen

Meer over dit onderwerp:
onderwijs weer
Deel dit artikel:

Recent nieuws