Komst kerncentrale in Eemshaven weer op de politieke agenda

De Eemshaven
De Eemshaven © Jeroen Berkenbosch/RTV Noord
Als het aan regeringspartij VVD ligt, komen er drie tot tien nieuwe kerncentrales in Nederland. Eén van de mogelijke locaties is de Eemshaven.
Het gebruik van kernenergie is al een jarenlange politieke discussie. In de Tweede Kamer is donderdagmiddag opnieuw gesproken over dit onderwerp, nadat vorige week een motie van VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff over kernenergie werd aangenomen.

Onderzoek naar locaties

Het Rijk wordt in de motie verzocht om te onderzoeken wat marktpartijen nodig hebben voor de bouw van nieuwe centrales. Ook zal er onderzocht worden bij welke regio's er belangstelling is voor de realisering van een kerncentrale. De motie kreeg steun van de VVD, CDA, PVV, Forum voor Democratie en SGP.
Er zijn in het verleden drie voorkeurslocaties aangesteld door het Rijk: Borssele, de Maasvlakte en de Eemshaven. De PvdA ziet die laatste liever verdwijnen van de lijst.

Niet in Groningen

‘Groningen wordt al zwaar getroffen door energiewinning. In dit geval de gaswinning. Groningen zit niet te wachten op de stralende toekomst die de VVD schetst. Zelfs de VVD gedeputeerde in Groningen heeft zich al uitgesproken en is tegen een vestiging in de Eemshaven’, zegt Tweede Kamerlid William Moorlag (PvdA).
‘We moeten bekijken of deze drie locaties geschikt zijn’, laat collega-Kamerlid Kelly Regterschot (VVD) weten.

Energiedoelen halen

De VVD is van mening dat met alleen zon- en windenergie de klimaatdoelen in 2050 niet gehaald worden. ‘Uit het onderzoek moet blijken wat de beste locaties zijn voor een centrale om uiteindelijk de energietransitie te maken en klimaatdoelstellingen te halen.’
Daar neemt Moorlag geen genoegen mee. Hij vindt dat de Eemshaven geschrapt moet worden als mogelijk locatie.

'Kernenergie duur'

Ook Tweede Kamerlid Jessica van Eijs (D66) is kritisch. Haar partij stelt dat kernenergie duur is. Daarnaast is er volgens D66 nog steeds geen goede oplossing voor het kernafval dat duizenden jaren opgeslagen moet worden.
Kamerlid Carla Dik Faber (ChristenUnie) vindt het geen goed idee van de VVD om kerncentrales te bouwen. ‘Dit is geen regelbare energie. Je kan een kerncentrale niet zomaar uit- en aanzetten.’
Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren komt schriftelijk terug op de wens om de Eemshaven te schrappen als locatie voor een kerncentrale.