Omarm Groningen zet bedrijven in om armoede terug te dringen

In Stad leeft één op de zes kinderen in armoede. Daarmee is Groningen de derde stad van Nederland als het gaat om armoede. Steeds meer ondernemers voelen de behoefte aan het bestrijden hiervan. Het platform omarmgroningen.nl brengt vraag en aanbod bij elkaar.

Irma Noorbergen en Erwin Mulder zijn aangesteld als projectleiders van omarmgroningen.nl, dat als pilot is opgestart. Noorbergen is blij dat ze op deze manier betekenisvol kan zijn. ‘Ik ben erg geschrokken van de armoedecijfers in Groningen. Het is natuurlijk schrikbarend dat Groningen in de top-3 staat.’

Het bedrijfsleven kan helpen, vindt Noorbergen. ’Ik ben trots op de kracht van het bedrijfsleven in Groningen en hoop dat ze een wezenlijke bijdrage kunnen leveren, maar het probleem helemaal oplossen kunnen we niet.’

'Business beats Armoede'

Na een aantal maanden verkenning moet het project maandagavond een extra stimulans krijgen met het online seminar 'Business beats Armoede'. Hierin komen onder andere de eerste ambassadeurs aan het woord om te vertellen over hun motivatie. Deze activiteit zou al eerder plaatsvinden, maar is vanwege de coronacrisis vertraagd.

De projectleiders Erwin Mulder en Irma Noorbergen (Foto: Eigen foto)
Het idee van Omarm Groningen is om projecten concreet te maken, om van daaruit vraag en aanbod bij elkaar te brengen
Irma Noorbergen - Projectleider Omarm Groningen

Vraag en aanbod

‘We zien duidelijk dat bedrijven zich maatschappelijk willen inzetten, maar vaak geen idee hebben hoe ze dit aan moeten pakken. Het idee van Omarm Groningen is om projecten concreet te maken, om van daaruit vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Enerzijds om kinderen een mooi moment te bezorgen, maar het is ook fantastisch om kinderen op termijn structureel kansen te bieden op een betere toekomst.’

Wethouder Impact Ondernemen Carine Bloemhoff van de gemeente Groningen is positief. ‘De gemeente wil samen met de ondernemers armoede in Groningen aanpakken. Impact ondernemen stimuleren we onder andere door de pilot Omarm Groningen. We merken nu al dat bedrijven en maatschappelijke organisatie elkaar beter weten te vinden en dat is een prachtige ontwikkeling.’

Monique Hofstede is ambassadeur van Omarm Groningen (Foto: Eigen foto)
Ik denk dat het een gezonde gedachte is om als gezond bedrijf iets terug te doen
Monique Hofstede, eigenaar Moving Spirits

Moving Spirits
Monique Hofstede is met haar onderneming Moving Spirits, een internationale groothandel in sterke dranken, één van de eerste ambassadeurs. ‘We zijn gevestigd in de stad en voelen ons verbonden met Groningen. Toen we in 2012 begonnen, wilden we van meet af aan graag iets terugdoen voor de maatschappij. Ik denk dat het een gezonde gedachte is om als gezond bedrijf iets terug te doen.

'Dat wordt ook gedragen door onze medewerkers. We hebben in 2016 een stichting opgericht en een deel van onze winst gaat daar naartoe. Verder hebben al onze achttien medewerkers een goede doelenbudget. Ze mogen zelf bepalen hoe ze dit inzetten.'

Financieel gezond is voorwaarde

'Financieel gezond zijn is wel een voorwaarde voor duurzaam verantwoord kunnen ondernemen en corona gooit wel roet in het eten. We hebben een aantal zware maanden achter de rug, maar de focus blijft gericht op het structureel ondersteunen van goede doelen. Zoals we dat bijvoorbeeld met het Groninger Landschap en Jeugdfonds Sport en Cultuur ook doen.'

Het coronavirus heeft impact op de ontwikkeling van Omarm Groningen, weet Noorbergen. ‘Sowieso mensen fysiek bij elkaar brengen is lastig en veel bedrijven willen graag, maar zeggen: nu even niet. De horecasector bijvoorbeeld is enthousiast, weten we. Daar invulling aangeven is nu lastig.’

Thema eenzaamheid

De focus ligt primair op armoedebestrijding, maar zou op termijn breder kunnen worden door het thema eenzaamheid erbij te betrekken. ‘Het gaat erom dat de kloof tussen arm en rijk klein is en we als ondernemers en maatschappij samen voor elkaar zorgen.’

Jeroen Bos (Foto: Deon Prins)
We gaan naar een wereld toe waarin je geen bestaansrecht hebt als je geen maatschappelijke bijdrage levert
Jeroen Bos - Directeur Bossers & Cnossen

Bossers & Cnossen
Directeur Jeroen Bos van Bossers & Cnossen, een bedrijf dat werkt aan ict-oplossingen, voelt de maatschappelijke verantwoordelijkheid. ‘Iedere ondernemer zou dat moeten voelen. We gaan naar een wereld toe waarin je geen bestaansrecht hebt als je geen maatschappelijke bijdrage levert. Het wordt echt anders dan een zaak runnen en geld verdienen. '

Iets terugdoen voor de fijnste stad

'Wij zijn inmiddels denk ik nog het enige zelfstandige it-bedrijf met de wortels in Groningen en ik vind het als Stadjer de fijnste stad ter wereld om in te leven. Daar wil ik iets voor terugdoen. Wij zijn goed in ict en voelen een sterke affiniteit met het onderwijs. De afgelopen jaren hebben we diverse initiatieven ondersteund in het onderwijs om docenten en burgers digitaal one level up te helpen.'

'Als we alle 1,2 miljoen mensen in Noord-Nederland één niveau hoger brengen om ze meer voor te bereiden op een sterk digitaliserende samenleving, dan is dat goed voor de economie, voor de mensen en ook voor armoedebestrijding.'

Lokaal zaken doen helpt

'Helpdesk050 is een mooi praktisch voorbeeld. Door corona kwamen leerlingen plotseling thuis te zitten en niet iedereen heeft financieel de ruimte om een kind zomaar even van een iPad of laptop te voorzien. Dan voelt het goed om daar een bijdrage aan te leveren. We zijn gaan helpen met een reparatieservice. Bovendien helpt lokaal zakendoen om er als ondernemer weer bovenop te komen in lastige tijden.

Omarm Groningen wordt wat Noorbergen betreft dé verbinding tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. ‘De maatschappij is sterk aan het veranderen. Het gaat niet alleen om geld verdienen. Als je kijkt naar jongere generaties, dan vinden die het belangrijk om te werken bij een bedrijf dat verantwoord bezig is.’

Honderd ambassadeurs

In eerste instantie heeft de gemeenteraad van Groningen 110.000 euro beschikbaar gesteld voor een jaar. Voor het einde van het jaar vindt een evaluatie plaats. De intentie van Noorbergen en Mulder is om met Omarm Groningen op termijn honderd ambassadeurs te kunnen omarmen die samen in staat zijn een stevige bijdrage te leveren in het terugdringen van armoede in Groningen.

Lees ook:
- ’Coronacrisis bezorgt meer huishoudens ook een schuldencrisis’
- 'Coronacrisis treft kwetsbare wijken hard, meer geld nodig'
- Colin Mooijman maakte docu over armoede in Stad: 'Het zijn heel normale mensen'

Meer over dit onderwerp:
economie noordzaken
Deel dit artikel:

Recent nieuws