Verzorgers moeten rust terugbrengen bij probleemgezinnen in Midden-Groningen

Een illustratie over een gebroken gezin
Een illustratie over een gebroken gezin © ANP
De gemeente Midden-Groningen gaat vanaf 1 oktober gezinsverzorgers inzetten bij gezinnen die nu nog veel jeugdhulp krijgen.
'In het verleden had je de gespecialiseerde gezinsverzorgster die vaak ingezet werd om rust, reinheid en regelmaat terug te brengen in gezinnen waar dat nodig was', legt wethouder Peter Verschuren uit. 'Die functie is verdwenen, maar de behoefte aan iemand die heel praktisch hulp verleent, is nog steeds groot.'

Pleidooi in een boek

De wethouder schreef onlangs een boek over de problemen in de jeugdzorg. Hierin pleitte hij voor een meer gezinsgerichte aanpak. 'In veel gevallen gaat het om opvoedingsonmacht en om stress in de gezinnen door schulden en armoede. In die gevallen ben je vaak beter af met de praktische hulp van zo'n ouderwetse gespecialiseerd gezinsverzorger', zei hij toen.

Veertien gezinnen

De gezinsverzorger wordt in veertien gezinnen ingezet. Zijn de resultaten goed, dan wordt dat aantal uitgebreid. Verschuren verwacht dat de gezinnen er beter van worden en ook dat op termijn de kosten omlaag gaan.
'Voor de kinderen in de gezinnen waar we beginnen wordt nu veel individuele jeugdhulp ingezet. Als in zo'n gezin de dagelijkse zorgen minder worden, komt er voor de ouders meer ruimte om aan opvoeding te doen en valt ook bij de kinderen stress weg. De noodzaak voor aparte jeugdhulp zal dan minder worden.'