'Rijk moet meer aandacht besteden aan streektalen'

'Rijk moet meer aandacht besteden aan streektalen'
GRONINGEN - De verwaarlozing van de streektaal door de rijksoverheid heeft lang genoeg geduurd. Dat zegt de CDA-fractie in provinciale staten van Groningen.
De Raad van Europa tikte Nederland een paar weken geleden op de vingers, omdat er te weinig aandacht is voor minderheidstalen. Het rijk is verantwoordelijk voor het promoten van de streektalen, maar volgens de CDA-fractie is het met name de provincie die dit heeft opgepakt. Zo heeft de provincie de RuG gevraagd onderzoek te doen naar de toepassing van het Gronings.
Niettemin vindt de fractie dat het rijk haar verantwoordelijkheid moet nemen en meer moet investeren in de promotie van streektalen. Op scholen en bij omroepen zou bijvoorbeeld meer aandacht moeten komen voor de streektaal. Het CDA doet daarom een beroep op het provinciebestuur om bij het rijk aan de bel te trekken.