Provincie wil onderzoek naar rol Rijkswaterstaat bij bouwproblemen Ring Zuid

Een impressie van de zuidelijke ringweg bij het Gasunie-gebouw
Een impressie van de zuidelijke ringweg bij het Gasunie-gebouw © Aanpak Ring Zuid
De provincie wil een onderzoek naar de rol van Rijkswaterstaat bij de problemen rond de bouw van de Zuidelijke Ringweg in Groningen. Volgens de provincie heeft de werkvoorbereiding van Rijkswaterstaat er mogelijk toe geleid dat de aannemer de bouw van de Ringweg niet goed kon uitvoeren.
Het onderzoek is nodig om richting het Rijk een claim te kunnen onderbouwen voor de meerkosten van de bouw van de Zuidelijke Ringweg. In het huidige contract is de provincie de partij die eventuele extra kosten bovenop de projectbegroting voor haar rekening moet nemen.

Trein naar Stadskanaal, Wunderline en verdubbeling N33 staan op losse schroeven

Die kosten worden betaald uit de compensatiegelden voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. Uit dat potje zouden de trein naar Stadskanaal, de Wunderline en de verdubbeling van de N33 naar Appingedam ook betaald worden. Door de meerkosten van de zuidelijke ringweg is naar verwachting een groot deel van deze pot nodig voor de bouw van de zuidelijke ringweg, waardoor deze drie projecten op losse schroeven staan.
Om de bouw van deze drie projecten alsnog doorgang te laten vinden, vindt de provincie dat het Rijk haar verantwoordelijkheid moet nemen als het gaat om de extra kosten voor Ring Zuid.
Wij willen een onderzoek naar de situatie om duidelijk te maken richting het Rijk welke rol het zou moeten willen spelen in de financiële oplossing
Gedeputeerde Fleur Gräper (D66) van de provincie Groningen

Provincie vindt dat het Rijk moet betalen

'De commissie Hertogh heeft aangegeven dat zowel opdrachtgever (Rijkswaterstaat) als opdrachtnemer (combinatie Herepoort) verantwoordelijk is voor de huidige situatie', zegt gedeputeerde Fleur Gräper (D66). 'Wij vinden daarom dat het Rijk moet betalen. Volgens de realisatieovereenkomst hoeven ze dat technisch gezien niet. Toch willen wij een onderzoek naar de situatie om duidelijk te maken richting het Rijk welke rol het zou moeten willen spelen in de financiële oplossing.'
Gräper praat al bijna een half jaar met het Rijk over de verdeling van de meerkosten van Ring Zuid. Tot nu toe was 'Den Haag' niet bereid om geld bij te leggen. Een goed onderbouwd onderzoek waarin duidelijk staat op welke vlakken Rijkswaterstaat fouten heeft gemaakt, moet een claim richting het Rijk onderbouwen.
'Het gesprek hierover is nog niet afgelopen', stelt Gräper. 'Wat ons betreft gaan we dat de komende tijd intensief met elkaar oppakken.'
Onze ambitie is om alle drie de projecten wel aan te besteden en in de tussentijd naar een financiële oplossing te zoeken.'
Gedeputeerde Fleur Gräper (D66) van de provincie Groningen

'Provincie en gemeenten moeten samen optrekken om alle projecten door te laten gaan'

Naast deze lobby wil Gräper met de ommelanden een andere lobby op gang brengen om de trein naar Stadskanaal, de Wunderline en de verdubbeling van de N33 naar Appingedam wel doorgang te laten vinden. Tegen Provinciale Staten zegt zij dat de gemeenten in de ommelanden en de provincie op dat gebied gezamenlijk moeten optrekken. 'Onze ambitie is om alle drie de projecten wel aan te besteden en in de tussentijd naar een financiële oplossing te zoeken.'
Daarnaast is Gräper nog in gesprek met combinatie Herepoort over het zogenoemde 'Akkoord op hoofdlijnen'. Gräper zei eerder dat het nog enkele weken zou duren voordat dit akkoord in een vaststellingsovereenkomst was gegoten. Ze durft nu geen termijn meer te plakken op die overeenkomst. 'Wat mij betreft zo snel mogelijk.'