Volop onduidelijkheid over uitstoot van omstreden biomassa-installatie

De biomassa-installatie in Winschoten
De biomassa-installatie in Winschoten © RTV Noord
Is de uitstoot van de biomassa-installatie in Winschoten schadelijk of niet? Die vraag zou drie weken geleden al beantwoord moeten zijn. Maar niks is minder waar. Partijen wijzen naar elkaar en ondertussen zitten omwonenden in onzekerheid.
De gemeente Oldambt geeft aan dat zij meerdere keren navraag heeft gedaan naar het rapport, maar dat ze tot nu toe niks heeft ontvangen.

Rapport

Het is misschien wel het grootste hoofdpijndossier van de gemeente Oldambt: de biomassa-installatie in Winschoten. In die installatie worden houtsnippers verbrand om het naastgelegen zwembad te verwarmen. Maar het verbrandingsproces zorgde voor gezondheidsklachten bij omwonenden.
Een eerste test wees uit dat de uitstoot van de installatie inderdaad schadelijk is: meerdere normen werden fors overschreden. De installatie werd daarom gesloten. Maar de eigenaar kreeg nog een kans en mocht een tweede test laten uitvoeren. Binnen twee tot drie weken zou de uitslag bekend zijn.
Maar komende vrijdag is het vijf weken geleden. En de uitslag? Die blijft tot op heden geheim.

‘Ik verwijs je door’

De drie partijen, Oldambt, onderzoeker ELM en eigenaar EOS van de installatie, zijn in een spelletje 'van het kastje naar de muur' beland.
De gemeente Oldambt heeft nog geen rapport ontvangen en verwijst in eerste instantie naar de onderzoeker en de eigenaar van de installatie. Er volgt een telefoontje naar ELM. De onderzoeker laat weten dat het rapport al enige tijd bij de eigenaar van de installatie ligt en verwijst naar EOS onder het mom: ‘Zij zijn onze opdrachtgever, ons werk is hiermee afgerond’.
De eigenaar dan; misschien kan die meer vertellen? EOS is namelijk, volgens de onderzoeker, in het bezit van het rapport en de testuitslagen. Ook dat levert niks op, want: ‘Het is leuk dat naar ons verwezen wordt, maar de gemeente is onze opdrachtgever. Ik verwijs je dus terug naar haar.’

Geen uitslagen, wel onduidelijkheid

Terug naar de gemeente dan. Die heeft, na persvragen, opnieuw contact gezocht met de onderzoeker en de eigenaar. Dat zorgt voor verheldering.
Oldambt: ‘Zij hebben aangegeven dat zij morgen een intern overleg hebben en dat wij daarna worden benaderd voor het vervolg. Daarbij hebben wij aangegeven dat wij er op staan dat wij uiterlijk komende vrijdag het definitieve rapport ontvangen!’
De gemeente is voornemens om volgende week een bewonersbijeenkomst te houden. Wanneer die precies georganiseerd wordt, moet nog duidelijk worden. Vervolgens wordt de pers bijgepraat over de uitslag van de tweede test. n. Wanneer dat precies georganiseerd wordt moet nog duidelijk worden. Vervolgens wordt de pers bijgepraat over de uitslag van de tweede test.