Veel scholen nog niet klaar met ventilatie-onderzoek

Iemand opent een raam in een klaslokaal
Iemand opent een raam in een klaslokaal © ANP
Meer dan de helft van de scholen heeft het onderzoek naar de kwaliteit van de ventilatie in hun gebouwen niet op tijd af. Dat blijkt uit een landelijke inventarisatie. De rijksoverheid stelt ondertussen wel al 360 miljoen beschikbaar voor de gebouwen die niet blijken te voldoen.
Alle scholen in Nederland moesten voor donderdag hebben onderzocht of de gebouwen voldoen aan de wettelijke ventilatienormen. Reden voor het onderzoek is het coronavirus en de mogelijke verspreiding daarvan in binnenruimtes.

Technische aanpassingen nodig

Elf procent van de scholen die gereageerd hebben blijkt niet te voldoen; daar zijn technische aanpassingen nodig. 38 procent van de gebouwen voldoet wel. Van alle overige gebouwen loopt het onderzoek nog of is het onderzoek nog niet opgestart, bijvoorbeeld omdat er geen technici beschikbaar waren. Ook in Groningen is lang niet al het onderzoek afgerond.

Probleem urgenter door coronavirus

Oudere schoolgebouwen hebben vaak niet eens een ventilatiesysteem; daar kunnen alleen de ramen open. Dit is al langer een probleem, bijvoorbeeld met warm weer, maar nu het coronavirus rondwaart is het urgenter. Verschillende deskundigen en ook onderwijspersoneel vrezen namelijk voor de verspreiding via aerosolen; kleine druppeltjes die - vooral in slecht geventileerde ruimten - in de lucht blijven hangen.
Het RIVM blijft bij het standpunt dat aerosolen geen relevante rol spelen bij verspreiding van corona; desondanks besloot het kabinet tot de ventilatiecheck van alle gebouwen. Omdat ze niet weten of en in welke mate van ventilatie nodig is om verspreiding van corona tegen te gaan, moesten scholen uitgaan van de wettelijke normen voor een gezond binnenklimaat.

Advies GGD moet scholen helpen

Scholen die niet voldoen krijgen advies van bijvoorbeeld de GGD. Sluiting van gebouwen wordt daarbij nooit overwogen. Als grote aanpassingen nodig zijn moeten lessen met kleine maatregelen doorgaan, zoals vaker luchten.