Meer minima doen beroep op kinderfonds

Meer minima doen beroep op kinderfonds
GRONINGEN - Steeds meer minima met kinderen in de gemeente Groningen vragen een bijdrage uit het Kinderfonds Armoede en Gezondheid.
Het gemeentebestuur heeft dit fonds in 2005 in het leven geroepen om te voorkomen dat armoede leidt tot gezondheidsproblemen bij kinderen. Vorig jaar zijn 750 aanvragen voor een bijdrage van maximaal honderd euro per kind gehonoreerd. De mensen gebruiken dit geld voor het kopen van bijvoorbeeld een paar winterschoenen of een matras.
De 750 aanvragen betekenen wel dat het budget voor het fonds is overschreden. Er zat namelijk 50.000 euro in de pot. Toch stelt de gemeente het budget voor de komende jaren niet bij. Wel wordt er strenger op gelet of de aanvragen echt een relatie hebben met de gezondheid van het kind.