Belangrijke stap in onderzoek schizofrenie

Belangrijke stap in onderzoek schizofrenie
GRONINGEN - Het vinden van de oorzaak van schizofrenie is een aanzienlijke stap dichterbij gekomen, dankzij een omvangrijk internationaal onderzoek. Daar waren ook het UMCG en GGz-instellingen bij betrokken.
Bij meer dan 1000 schizofreniepatiënten en hun familie is DNA onderzocht. Daaruit bleek dat er een verhoogd risico op schizofrenie was, wanneer zich bepaalde onregelmatigheden voordeden in het DNA-patroon. Het gaat om zogeheten 'stotterende' genen; in het DNA-patroon ontbreken genen en soms komen ze twee of meer keer voor.
In een vervolgonderzoek zal DNA van zussen en broers worden vergeleken met DNA van het zieke familielid. De vraag staat dan centraal waarom de patiënt wel ziek werd, terwijl broers of zussen dat niet werden.