Visie minister Ollongren valt slecht in regio: 'Ben er niet blij mee'

Het voornemen van minister Kasja Ollongren (D66) om de regie te nemen op het gebied van landschapsinrichting valt slecht bij bestuurders in de regio.

Die zijn juist bezig met de Regionale Energiestrategie, waarin gekeken wordt waar zonneparken en windmolens worden gebouwd. Het voornemen van Ollongren om hier zelf aan het stuur te gaan zitten, wordt niet gewaardeerd.

Het Rijk kondigde eerder dit jaar aan dat de minister weer meer regie wilde nemen om te bepalen hoe de beperkte ruimte in Nederland wordt ingericht. Dat betekent mogelijk dat het Rijk gaat meebepalen waar windmolens en zonneparken komen.

'Dit schuurt'

Volgens stuurgroepvoorzitter Hielke Westra van de Regionale Energiestrategie (RES) botst dat met elkaar. In deze RES hebben gemeenten, waterschappen en de provincie in Groningen juist samen afspraken gemaakt over de verduurzaming in onze provincie.

(Foto: Gemeente Westerkwartier)

'Dit bericht bevreemdde mij. We zijn hier hard bezig om als lokale bestuurders een ambitie neer te leggen en afspraken over te maken met elkaar. Dat schuurt met het feit in welke mate je als provincie en Rijk invloed wilt hebben. Ik ben er niet zo blij mee', zegt hij onomwonden.

'Ik zeg: laat ons eerst als lokale bestuurders de plannen maken. Kijk dan of dat voldoende is en dan kunnen we het gesprek hebben met het Rijk of dat ook voldoende is en of dat op een andere manier zou moeten.'

Verdeeldheid

De 12 gemeenten, 2 waterschappen en de provincie hebben samen een conceptbod van de Regionale Energiestrategie op tafel liggen van 5,7 TeraWattuur. Niet iedere gemeente in de stuurgroep ziet dit zitten.

De windmolens daar zijn de mensen toch door de strot gedrukt
Hielke Westra - stuurgroepvoorzitter

Zo hebben de gemeenteraden van Oldambt, Pekela en Veendam tegen het plan gestemd en hebben Delfzijl, Appingedam en Stadskanaal het plan 'voor kennisgeving aangenomen'. Met andere woorden, er is verdeeldheid in de regio over het plan, met name bij de gemeenten die windpark N33 in zicht hebben.

Westra ontkent die verdeeldheid niet. Hij zegt de argwaan in Oost-Groningen te begrijpen. 'De windmolens daar zijn de mensen toch door de strot gedrukt. Dat wekt geen vertrouwen.'

Werkpunten

De wethouder van de gemeente Westerkwartier hoopt met enkele afspraken ervoor te zorgen dat de Regionale Energiestrategie wél landt in de streek. 'We werken aan de volgende vier punten: 50 procent lokaal eigenaarschap, ruimtelijke afstemming, we denken na over wat we na 2030 willen en iedere gemeente heeft een eigen ambitie opgesteld, waarin het niet zo kan zijn dat andere gemeenten dat op zich moeten nemen, mocht die gemeente haar ambitie niet halen. De eigen ambitie staat.'

Wat betreft dat lokaal eigenaarschap vist de RES bij vlagen ook achter het net, beseft Westra zich. Ruim 4 van de 5,7 TeraWatt zijn plannen die al in uitvoering zijn, zoals de bouw van een aantal zonneparken in onze provincie. Voor die parken is lokaal eigenaarschap, laat staan een verdeling van lusten en lasten, geregeld. 'Daar moeten en willen we mee aan de slag', laat Westra weten.

Ondertussen is het volgens Westra zaak dat de gemeenten in de Regionale Energiestrategie op één lijn komen. 'Ik begrijp de zorgen bij de gemeenten, maar we moeten met elkaar de puzzel leggen hoe we het willen. Verdeeldheid is nooit goed, dat levert niets op. Het is aan ons als stuurgroep de taak om samen weer op een lijn te komen.'

Lees ook:
- Stadskanaal neemt provinciale duurzaamheidsplannen 'voor kennisgeving aan'

Meer over dit onderwerp:
duurzaamheid windmolens zonnepanelen
Deel dit artikel:

Recent nieuws