'Geen goed beeld van georganiseerde criminaliteit in noordelijke zeehavens' (update)

De douane controleert een boot in de Eemshaven
De douane controleert een boot in de Eemshaven © De Vries Media
De politie en andere handhavingsorganisaties zoals de Koninklijke Marechaussee en de douane hebben geen goed beeld van mogelijk georganiseerde criminaliteit in de noordelijke zeehavens Eemshaven, Delfzijl, Lauwersoog en Harlingen.
Dat blijkt uit onderzoek door Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap, uitgevoerd door het Groningse bureau Pro Facto met de titel 'Onderwereld boven water?'.

Weinig controle en toezicht

Geconcludeerd wordt dat er weinig controle en toezicht is op wat er zich allemaal in de havens afspeelt, met name 's nachts. 'Hoewel er geen concrete bewijzen zijn dat georganiseerde criminaliteit voorkomt in de noordelijke havens, lijkt het wel aannemelijk dat dat het geval is', schrijven de onderzoekers.

'Positief vestigingsklimaat voor criminelen'

'Onze zeehavens zijn aantrekkelijk, ze hebben een goede infrastructuur en directe toegang tot internationale wateren. Je zou kunnen zeggen: een positief vestigingsklimaat voor criminelen', zegt Joop de Schepper. Hij is hoofd Operatiën van de politie Noord-Nederland.
Het zou naïef zijn om te denken dat onze havens gevrijwaard blijven
Joop de Schepper - politie Noord-Nederland
'Het zou kunnen gaan om bijvoorbeeld drugssmokkel, de illegale in- of uitvoer van auto's, mensensmokkel, maar ook milieucriminaliteit in de havens', vervolgt hij. 'We zien om ons heen wat er in andere havens gebeurt. Dan is het wel een beetje naïef om te denken dat die mooie havens van ons gevrijwaard blijven. Het wordt tijd de feiten te onderzoeken'.

Puzzelstukjes

Volgens de onderzoekers hebben de verschillende handhavingsorganisaties te weinig informatie, waardoor 'er geen gestructureerd en onderbouwd beeld is van de aard en omvang van georganiseerde criminaliteit in de zeehavens. 'De puzzelstukjes komen niet bij elkaar.'
De Schepper: 'We zijn vorig jaar begonnen om met diverse partijen te spreken, om die puzzelstukjes in elkaar te leggen, zodat we een beter beeld krijgen. Het gaat niet alleen om overheidsinstanties, zo spreken we bijvoorbeeld ook met vissers en met Groningen Seaports'.

Maatregelen

'Als de informatieachterstand straks is weggewerkt kunnen we maatregelen nemen tegen de georganiseerde criminaliteit', vervolgt De Schepper. 'Denk daarbij bijvoorbeeld aan het vestigingsklimaat: welke bedrijven wil je wel en welke niet, wat zijn de vergunningen die erbij horen. Maar je kunt ook fysieke maatregelen nemen, zoals betere verlichting, het invoeren van toegangscontrole en het houden van toezicht'.