Instituut Mijnbouwschade legt miljoenste schadegeval vast

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft in Groningen en Noord-Drenthe nu meer dan één miljoen mijnbouwschades vastgelegd. En dat aantal neemt elke week toe met nog eens twintigduizend schades.

Elke week krijgt het IMG zo’n duizend nieuwe schademeldingen uit het aardbevingsgebied of daar net buiten. Dat betekent dat er bij elke schademelding sprake is van gemiddeld twintig scheuren.

Niet alles wordt toegekend

Gemiddeld genomen worden achttien van de twintig schades beoordeeld als mijnbouwschade, maakt het IMG op uit haar analyse van die miljoen schades. Daar krijgt de huiseigenaar dan een vergoeding voor.

In 36 procent van de gevallen worden alle schades die iemand meldt toegekend. In zestig procent van de gevallen wordt een deel van de schades toegekend. In vier procent van de gevallen wordt geen enkele schade beoordeeld als mijnbouwschade.

De helft in dit kalenderjaar

Het wekelijkse aantal schademeldingen is sinds de start van het orgaan - toen nog als Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen - flink toegenomen. De telling begint op 31 maart 2017. Dat is het moment waarop de schadeafhandeling onder regie van de overheid is gekomen.

Begin 2018 kwamen er in totaal ongeveer 150 meldingen per week binnen. Nu zijn het er dus duizend en soms zelfs meer. Dat is ook terug te zien in het totaal: van de één miljoen schades is ongeveer de helft in dit kalenderjaar vastgelegd.

Meeste schades

Het is opmerkelijk dat verreweg het grootste deel van de schademeldingen komt uit een gebied waar de kans op schade na een aardbeving het kleinst is. De huizen die op zo’n 25 tot 35 kilometer van het epicentrum van zware aardbevingen liggen, zorgen voor meer dan tweederde van alle schademeldingen.

Slechts tien procent van de schademeldingen komt sinds begin dit jaar uit de directe omgeving van zo’n epicentrum. Terwijl de kans op schade in de directe omgeving van een epicentrum een veelvoud zou moeten zijn ten opzichte van de randen van het gebied, aldus het IMG.

In de praktijk blijkt de afstand tot het epicentrum van een beving niet zoveel te zeggen over het aantal schades in een huis. Verder weg van het epicentrum worden gemiddeld 21 schades gevonden bij een gemiddeld huis. Vlak bij het epicentrum zijn dat gemiddeld 22 schades.

Nog nooit een schademelding gedaan

Met meer dan een miljoen schades valt ook op dat er 187.000 huizen in Groningen staan die wel tot het zogeheten effectgebied behoren waar bevingen plaatsvinden, maar waar nog nooit een schade is gemeld. Ook niet in de tijd dat de NAM of het Centrum Veilig Wonen nog verantwoordelijk was voor de schadeafhandeling.

Het IMG stelt dat momenteel het gros van de schademeldingen komt uit gebieden waar nog nooit eerder schade is gemeld.

Roept vragen op

'Het is opvallend dat verreweg de meeste meldingen uit gebieden komen met de kleinste kans op schade en relatief veel minder uit het gebied met de meeste kans op schade', reageert voorzitter Bas Kortmann van het IMG op de analyse. 'De vraag is hoe we hier in de toekomst mee omgaan. Op basis van kennis van het schadebeeld zijn misschien ook andere afhandelingsmethoden mogelijk. Het roept ook de vraag op hoe we de kans op schade moeten meewegen. Daar is nader onderzoek voor nodig.'

Lees ook:
- Instituut Mijnbouwschade worstelt met toename schademeldingen
- Koning noemt Groningen voor zesde keer in Troonrede
- Alles over gaswinning en aardbevingen in Groningen

Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok opinie
Deel dit artikel:

Recent nieuws