Scholen moeten ventilatie op orde brengen: 'Het is hier altijd warm en benauwd'

Nu het coronavirus in ons land rondwaart wil de rijksoverheid de ventilatie in alle schoolgebouwen op orde hebben. Daarvoor is 360 miljoen euro beschikbaar. Het is een hele klus, want ook in onze provincie gaat de ventilatie vaak niet verder dan het openzetten van een raam.

Scholen moesten eigenlijk voor 1 oktober duidelijk hebben hoe hun gebouwen eraan toe zijn, maar obs de Huifkar in Ten Boer is er niet eens aan begonnen. Directeur Peter van de Bult weet ook zonder onderzoek wel dat de ventilatie niet deugt.

'Het gebouw komt uit de jaren zeventig en aan ventilatie is nooit aandacht besteed. De gedachte was: de ramen kunnen open. Er zijn twee simpele ventilatiesystemen aangebracht, maar die worden al jaren niet meer gebruikt. Je ziet ook, zeker in het voorjaar en de zomer, dat kinderen er in de loop van de dag last van krijgen.'

Ik moet zeggen dat zelfs als de ramen openstaan het hier benauwd kan worden in de klas
Juf Charissa Bijma - obs De Huifkar in Ten Boer

Groep zeven weet er alles van. Leerling Maryse Krol: 'Wij hebben niet zo'n goeie ventilatie, dus we doen het raam open als het warm is en ook als het koud is. In de klas is het dan wel heel erg koud.'

Juf Charissa Bijma beaamt dat. 'Als de ramen niet openstaan wordt het heel benauwd. En de kinderen hebben ook wel een leeftijd dat ze wat meer beginnen te zweten. Ik moet zeggen dat zelfs als de ramen openstaan het hier benauwd kan worden in de klas.'

Corona maakte ventilatie 'hot'

Ventilatie kwam aan het begin van dit schooljaar ineens hoog op de agenda te staan door het coronavirus. Verschillende deskundigen en ook onderwijspersoneel vrezen namelijk voor de verspreiding via aerosolen; kleine druppeltjes die - vooral in slecht geventileerde ruimtes - in de lucht blijven hangen. Het RIVM blijft bij het standpunt dat aerosolen geen relevante rol spelen bij verspreiding van corona; desondanks besloot het kabinet tot de ventilatiecheck van alle gebouwen.

Het oude gebouw van obs de Huifkar heeft alleen ramen om te ventileren (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Omdat niemand weet of en in welke mate ventilatie nodig is om verspreiding van corona tegen te gaan, moeten scholen in elk geval voldoen aan de minimale wettelijke eisen. Bij twijfel kunnen ze CO2-meters ophangen die aangeven of de lucht wel of niet goed is. Directeur Van de Bult van obs de Huifkar: 'Als je hier een CO2-meter neerzet dan schiet die binnen het half uur van oranje naar rood. Het is simpel gezegd slecht.'

Duidelijkheid laat op zich wachten

De beoordeling van alle schoolgebouwen is vaak een kwestie van lange adem. Bestuurder Jan de Wit van RSG Ter Apel: 'We maken bijvoorbeeld gebruik van een oude basisschool uit 1960. We twijfelen of dat gebouw voldoet. Daar hebben we de GGD over de vloer gehad, de gemeente die eigenaar is van het pand en een specialist van Enexis. Het plan van aanpak moet nu nog komen.'

Zo'n plan van aanpak kan bestaan uit simpele maatregelen als luchtroosters boven de ramen; in andere gevallen heeft de school bouwtechnische aanpassingen nodig. Dat is niet van vandaag op morgen gedaan.

Als je hier een CO2-meter neerzet dan schiet die binnen het half uur van oranje naar rood. Het is simpel gezegd slecht
Peter van de Bult - directeur obs De Huifkar Ten Boer

Soms is een extra trui nodig

Er zijn ook Groningse schoolbesturen die de inventarisatie al rond hebben. Opron (met scholen in Midden-Groningen, Stadskanaal en Veendam) heeft ouders al laten weten dat alle gebouwen aan de minimumeisen voldoen. Dat geldt ook voor Onderwijsgroep Noord. Beide besturen proberen de ventilatie nog wel te verbeteren. Het RIVM adviseert bijvoorbeeld om lucht niet binnen één ruimte te laten recirculeren, dus die systemen heeft Onderwijsgroep Noord uitgezet. Opron overlegt met de GGD waar het nog beter kan en schrijft aan de ouders dat ramen en deuren mogelijk vaker openstaan.

'Indien dit het geval is, zal de directie van de betreffende school u daarover informeren, zodat u uw zoon of dochter daarop kunt kleden.'

De Huifkar verhuist naar een nieuw pand

In Ten Boer heeft obs de Huifkar het goed voor elkaar. De school verhuist na de herfstvakantie naar het splinternieuwe Kindcentrum Ten Boer.

'Elke ruimte hier heeft een ingebouwde CO2-meter die bepaalt hoeveel lucht er in het lokaal ververst wordt. Dat in combinatie met veel ramen die open kunnen en schuifdeuren aan de buitenkant van de lokalen hebben we hier een veel betere situatie,' zegt directeur Peter van de Bulk opgetogen.

Het nieuwe kindcentrum Ten Boer waar obs de Huifkar naartoe gaat (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Twee andere scholen gaan het huidige gebouw van obs de Huifkar gebruiken. Zij zullen dus nog wel met de gebrekkige ventilatie aan de slag moeten. Van de Bult: 'Die zitten er net in de periode in dat het winter is. Ik heb wel een beetje met ze te doen eerlijk gezegd.'

Eindelijk aandacht

Juf Charissa Bijma van groep 7 is al met al blij dat er eindelijk aandacht is voor slechte ventilatie op scholen. 'Nu komt het eigenlijk door corona, maar ik denk dat het goed is dat - als corona ooit voorbij is - de ventilatie op orde is in de klas.'

Lees ook:
- Veel scholen nog niet klaar met ventilatie-onderzoek
- Het voortgezet onderwijs begint weer: spatschermen, safezones en veel handgel
- 'Merendeel ventilatiesystemen op scholen voldoet niet aan de normen'

Meer over dit onderwerp:
coronavirus zorg onderwijs
Deel dit artikel:

Recent nieuws