College Het Hogeland wil besluit over nieuwbouw de Tirrel uitstellen (update)

Illustratie van het nieuwe gebouw de Tirrel.
Illustratie van het nieuwe gebouw de Tirrel. © de Tirrel
Als het aan het college van burgemeester en wethouders in Het Hogeland ligt, wordt er woensdag nog geen besluit genomen over de nieuwbouw van de multifunctionele accommodatie de Tirrel in Winsum.
Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld de besluitvorming op te schuiven. ‘Wij vinden dat er op dit moment nog teveel onzekerheden zijn die een goed gewogen besluit in de weg staan’, laat het college weten.
‘De Tirrel is een project van een dusdanig gewicht dat we pas een besluit kunnen nemen wanneer het voorstel volledig en correct is. Wij vinden dat op dit moment niet het geval', laat wethouder Kristel Rutgers weten. Zij heeft het dossier overgenomen van wethouder Harmannus Blok. Die besloot op te stappen. Hij kwam onder vuur te liggen nadat bekend werd dat de bouw van de Tirrel 9,3 miljoen euro extra kost.

Fouten gemaakt

Er is veel discussie over het nog te bouwen complex waar twee scholen, een verzorgingstehuis en een sporthal in komen. De Hogelandster raad moet goedkeuring verlenen voor de bijkomende kosten. Maar die hadden veel vragen en kritiek op het proces.
Er zijn namelijk fouten gemaakt. De raad is op bepaalde momenten niet goed geïnformeerd door het college. Ook had het college de raad meerdere malen aan zet moeten laten om verdere goedkeuring te geven voor het proces.
Wethouder over uitstel nieuwbouw

Snel onderzoek

Het college heeft een extern bureau ingeschakeld die het dossier moet doorlichten. Ook gaat het bureau advies uitbrengen of de aanwezige informatie volledig en betrouwbaar is voor besluitvorming.
'Ik heb het dossier overgenomen en dat was gelijk voor ons een moment van bezinning. Er zijn nog vragen van raadspartijen waar we goed antwoord op willen geven', legt Rutgers uit. 'Bijvoorbeeld over de verhuur en exploitatie van de gemeenschappelijke ruimtes.'

Controleren de wethouders elkaar niet?

Controleren de wethouders elkaar niet? Rutgers: 'Die vraag snap ik. Maar nogmaals: we hebben gekozen voor een moment van bezinning.' Het college wil dat de raad een besluit kan nemen als alle vragen beantwoordt zijn en er geen onduidelijkheid meer is.
Morgenavond beslist de raad of het besluit van de Tirrel wordt uitgesteld.

Komt er van uitstel ook afstel?

'We gaan de uitkomsten van het onderzoek zorgvuldig wegen', laat wethouder Rutgers weten. Ze wil nog niet vooruitlopen op de resultaten.
Het onderzoek moet snel af zijn, want de raad moet voor 13 oktober een besluit nemen over nieuwbouw van de Tirrel. Daarna loopt de voorlopige overeenkomst met de aannemer af. Het college verwacht dat het onderzoek enkele dagen in beslag neemt. De gemeenteraad zal ook de resultaten ontvangen.
Dit bericht is aangevuld met een uitgebreidere reactie van wethouder Kristel Rutgers.