'Corona-app krijgt in Nederland genoeg deelnemers'

Esther Metting
Esther Metting © RTV Noord
De Groningse epidemiologe Esther Metting verwacht dat zeker twintig procent van de Nederlanders gebruik gaat maken van de CoronaMelder die vanaf zaterdag landelijk wordt gebruikt.
De wet over de app is dinsdag aangenomen in de Eerste Kamer. De app waarschuwt de gebruiker als die ten minste vijftien minuten dicht in de buurt is geweest van een besmet persoon. Die laatste moet dan zelf ook die app hebben gedownload en hebben bijgehouden dat hij besmet is. Mensen die via de app een melding krijgen, wordt geadviseerd tien dagen thuis te blijven en zich te laten testen als ze klachten hebben.

GGD'en kunnen het aan

Esther Metting heeft, met drie andere onderzoekers, de afgelopen maanden de invoering van de app in vijf regio's onderzocht. Daarbij keek ze onder meer of de GGD'en het niet te druk zouden krijgen met het invoeren van de codes voor de mensen bij wie ze een besmetting hadden vastgesteld: Maar die belasting viel erg mee en vormt dus geen belemmering voor de invoering van de app.

Privacy

Omdat de vijf betrokken regio's weinig coronabesmettingen tellen, is het effect van de app nog niet duidelijk, zegt Metting: 'Afgezien van het lage aantal besmettingen in die regio's, was ook de periode daar te kort voor. We hebben wel een nulmeting gedaan waar we de komende tijd onze resultaten mee kunnen vergelijken. Dat zijn dan de cijfers over het aantal mensen dat er gebruik van maakt en het aantal meldingen dat eruit voortvloeit. In verband met de privacy weten we natuurlijk niet wie die app gebruikt en wat hun status is. De app houdt ook niet bij waar je bent.'

'Duitsers zijn huiveriger dan wij'

Metting heeft goede hoop dat de app zijn steentje bijdraagt aan de coronabestrijding. Dat vereist wel dat minstens twintig procent de app gebruikt. 'Als we afgaan op de populariteit van de app in Duitsland, waar twintig procent gebruik maakt van de app, durf ik wel te voorspellen dat die deelname hier groter zal zijn, want Duitsers zijn huiveriger voor dit soort technologie dan wij.'

Testbereidheid

Ze verwacht dat de bereidheid zich te laten testen wordt aangewakkerd als mensen via deze app een melding krijgen dat ze bij een besmet persoon in de buurt zijn beweest. 'Nu is dat zo'n 18 procent van de mensen met verschijnselen, ik denk dat dat meer wordt als mensen er ook zo'n melding bij krijgen.'