Gasberaad kritisch op IMG: 'De discussie over schade begint toch niet weer opnieuw?'

Een huis met aardbevingsschade
Een huis met aardbevingsschade © Marco Grimmon/RTV Noord
Het Groninger Gasberaad is zeer ongelukkig over uitspraken van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Het loket voor mijnbouwschade tornt volgens het Gasberaad aan het wettelijke bewijsvermoeden dat in het aardbevingsgebied geldt.
De aanleiding is een bericht van het IMG eerder vandaag. Het schadeloket maakte een analyse naar aanleiding van de miljoenste schade in het bevingsgebied en concludeert dat er dit jaar met name nieuwe schademeldingen binnenkomen aan de randen van het gebied, waar de kans op schade het kleinst is.
Het Instituut Mijnbouwschade roept daarnaast de vraag op hoe die kans op schade moet worden meegewogen in de beoordeling. Daar is volgens voorzitter Bas Kortmann nader onderzoek voor nodig.

Daar gaan we weer...

De woorden van Kortmann en het IMG schieten Susan Top van het Gasberaad volledig in het verkeerde keelgat. 'Daar gaan we weer...', verzucht ze. 'Het IMG brengt de discussie over causaliteit tussen schade en bodembeweging weer op gang. Die discussie hebben we de afgelopen zes jaar al gevoerd.'
Gasberaad-voorzitter Susan Top
Gasberaad-voorzitter Susan Top © Remko de Waal/ANP
Het Gasberaad voelt zich overvallen door de opstelling van het schadeloket. 'Dit ligt zo ontzettend gevoelig', zegt Top. 'Wij hadden echt een goed gevoel bij het Instituut Mijnbouwschade, maar dit is echt heel jammer.'

Worden de spelregels heroverwogen?

Onlangs legde het IMG de afhandeling van meer dan duizend schadegevallen aan de rand van het gebied stil. Het gaat met name om schadegevallen in Oost-Groningen en Noord-Drenthe. Ook ligt er sinds kort een advies over mestkelders, waarbij ook de causaliteit een punt is.
Het advies was helder. En nu, nu er ineens wel heel veel schades aan het licht komen, gaan we daar toch maar weer eens opnieuw naar kijken? Omdat de uitkomsten niet bevallen gaan we de spelregels heroverwegen?
Susan Top - Gasberaad
'Net nu we dachten dat we die fase wel zo’n beetje achter de rug hadden. Er is jarenlang hard geknokt voor het opnemen van een wettelijk bewijsvermoeden in de wet. Bij de start heeft het IMG een panel van deskundigen gevraagd hoe en waar met dit bewijsvermoeden te werken. Dat advies was helder. En nu, nu er ineens wel heel veel schades aan het licht komen, gaan we daar toch maar weer eens opnieuw naar kijken? Omdat de uitkomsten niet bevallen gaan we de spelregels heroverwegen?'

Misschien is hier werkelijk iets aan de hand

Het Gasberaad probeert zelf het toename in schademeldingen ook te verklaren. De maatschappelijke organisatie wijst onder meer naar het verleden waarbij mensen buiten een bepaalde contour helemaal niet in aanmerking kwamen voor een schadevergoeding. Of het feit dat er voor het eerst sinds jaren meer vertrouwen is in de schadeafhandeling.
'Misschien is het feit dat er een miljoen schades zijn geconstateerd gewoon het levende bewijs dat er hier werkelijk iets aan de hand is?', besluit Top.