Actieplan om kinderen meer kansen te geven in het onderwijs

Een klas op een basisschool
Een klas op een basisschool © RTV Noord
Meer gezamenlijke activiteiten, nieuwe schoolgebouwen en een taskforce moeten helpen om kinderen in de gemeente Groningen betere kansen te geven in het onderwijs.
De gemeente ondertekende woensdag samen met kinderopvang- en onderwijsinstellingen een maatschappelijk akkoord.

Gelijke kansen

In Groningen is de onderwijssegregatie (ongelijke verdeling over scholen van leerlingen met verschillende sociaaleconomische achtergronden) snel toegenomen.
'De gemeente en de partners willen dat alle kinderen de beste kansen krijgen, in welk gezin of welke wijk zij ook geboren worden. Het is belangrijk dat scholen een gemengd leerlingenbestand hebben, zodat leerlingen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en zich met elkaar verbonden voelen', stelt onderwijswethouder Carine Bloemhoff.

Vriendschapsscholen

Om dit te bereiken is er een aantal concrete plannen gemaakt. Zo worden in de noordelijke stadswijken, waar de segregatie het grootst is, nieuwe schoolgebouwen gebouwd. Die gebouwen bieden niet alleen ruimte aan het onderwijs, maar ook aan naschoolse activiteiten samen met de wijk.
Als tweede komen er vriendschapsscholen, samenwerkingen tussen verschillende scholen. Zij gaan gezamenlijk voor- en naschoolse activiteiten organiseren, zodat contacten tussen leerlingen van verschillende achtergronden en uit verschillende buurten worden bevorderd.

Taskforce

In de Korrewegwijk gaan drie scholen de informatievoorziening aan ouders gelijktrekken. Zij presenteren zich bijvoorbeeld in een gezamenlijke folder. Verder komt er een taskforce die gaat bekijken of aanmeldprocedures voor basisscholen gelijkgetrokken kunnen worden.
Als laatste wordt er voor vijftig weken per jaar een schools en naschools programma opgestart voor alle kinderen. Daarbij is onder meer aandacht voor bewegen, rekenen, taal, gezonde voeding, natuureducatie en wetenschap en techniek.