Het Hogeland gaat subsidies en relatie dorpshuizen aanpakken

Dorpshuis Het Klokhoes in Zandeweer
Dorpshuis Het Klokhoes in Zandeweer © Google Street View/Bewerking RTV Noord
De gemeente Het Hogeland gaat de subsidies voor dorpshuizen in de gemeente gelijktrekken, want daar zitten nu nog grote verschillen in. Ook wil het college de relatie met de dorpshuizen verbeteren.
Het dorpshuizenbeleid wordt aangepakt en daarbij neemt het college aanbevelingen over van de rekenkamercommissie (RKC), die de dorpshuizen in de gemeente onder de loep heeft genomen. De insteek van het onderzoek, dat door Sociaal Planbureau Groningen - CMO STAMM is uitgevoerd, ging in op de verhoudingen tussen de gemeente en de dorpshuizen. 'De gemeente Het Hogeland heeft een diverse relatie met dorpshuizen' is één van de conclusies.
Er zijn heel verschillende relaties ontstaan tussen de gemeente en dorpshuizen
Bert Schudde - Voorzitter rekenkamercommissie Het Hogeland
‘Er zijn heel verschillende relaties ontstaan tussen de gemeente en dorpshuizen’, zegt Bert Schudde, voorzitter van de RKC. Meerdere dorpshuizen hebben aangegeven dat er weinig oog voor hen is, terwijl anderen juist ervaren dat er wel goed contact is. Het Hogeland telt 31 dorpshuizen en 24 daarvan hebben meegewerkt aan het onderzoek via een interview. Ook moeten alle subsidies gelijkgetrokken worden. Daarin zitten nu nog verschillen in soorten en hoogte.

Helderheid

‘Gemeente Het Hogeland is gefuseerd uit Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Binnen de vier gemeenten is er op verschillende manieren omgegaan met de dorpshuizen’, legt Schudde uit. Volgens de RKC moet er een helder beleid komen. Om dorpshuizen goed te kunnen ondersteunen, is het noodzakelijk dat er helderheid bestaat over het doel dat de gemeente nastreeft bij de ondersteuning van dorpshuizen. ‘Dorpshuizen geven ook aan duidelijke aanspreekpunten te willen. Er is behoefte om daar goede afspraken over te maken’, zegt Schudde.
De gemeente was al bezig om het dorpshuizenbeleid van de vier oude gemeenten gelijk te trekken. Het college ondersteunt daarom de aanbevelingen en conclusies. ‘Voor de gemeente zien wij een meer ondersteunende rol weggelegd, waarbij we de dorpshuisbesturen faciliteren en stimuleren om zelfredzaam te blijven of te worden’, laat het college weten. De gemeente wil dat het eigendom van alle dorpshuizen bij lokale besturen komt te liggen. Verder komt er een vast aanspreekpunt voor dorpshuizen.

Subsidies gelijktrekken

Het subsidiebedrag voor de dorpshuizen zal gelijkgetrokken worden in het nieuwe beleid. 'De bedoeling is dat het merendeel van de dorpshuizen, tachtig procent, er niet op achteruit gaat', aldus het college.
We hebben al flink moeten inleveren op onze financiën door de coronacrisis
Hans van der Heide - Dorpshuis Ulrum
Er zijn een aantal dorpshuizen, waaronder in Ulrum, die vrezen gekort te worden op de subsidie en daarmee ook in het voortbestaan. 'We hebben al flink moeten inleveren op onze financiën door de coronacrisis. We hopen dat de gemeente het de dorpshuizen mogelijk blijft maken om de maatschappelijke functie te vervullen', zegt Hans van der Heide namens het dorpshuis in Ulrum.
De gemeente wil een fonds realiseren waar dorpshuizen aanspraak op kunnen maken als ze groot onderhoud willen doen. Een deel van de onderhoudskosten, dertig procent, krijgen ze hieruit vergoed. Regulier onderhoud wordt bij dit fonds uitgesloten.

Reactie raad

Het onderzoeksrapport is ook besproken door de gemeenteraad, die zich kan vinden in de conclusies. De aanpak van het college ondersteunen ze, al hadden sommige partijen nog enkele adviezen over het gelijktrekken van de subsidies.
Alle financiële verschillen op één lijn trekken wordt wel een hele klus
Attje Waal - VVD Het Hogeland
'Alle financiële verschillen op één lijn trekken wordt wel een hele klus. Doe dat in goed overleg met de dorpshuizen', zegt VVD'er Attje Waal. Ook CDA'er Kor Berghuis deelt die mening. ‘Ga voor een zachte harmonisatie. Kom samen met de dorpshuizen tot een oplossing voor de subsidies. Het vraagt maatwerk om te komen tot een nieuwe situatie.' In december moet het dorpshuizenbeleid klaar zijn.
Het onderzoek naar de dorpshuizen is het eerste onderzoek die de rekenkamercommissie van Het Hogeland heeft laten uitvoeren.