Hanzehogeschool zakt een plaatsje in ranglijst van de Keuzegids

De Hanzehogeschool in de stad Groningen is net als vorig jaar één plaats gezakt in de ranglijst van grote hogescholen in Nederland, die is vastgesteld door de Keuzegids HBO 2020. De school wisselde stuivertje met Fontys uit Brabant en staat nu vijfde.

De Keuzegids relativeert die ranking overigens wel, omdat het - afgezien van meetbare studieresultaten - nog steeds is aangewezen op de beoordeling die studenten twee jaar geleden hebben gegeven.

'Een studenttevredenheidsonderzoek zou tijdens de coronacrisis geen eerlijke resultaten opleveren en bovendien moesten hogescholen in het voorjaar hun energie in het aanbieden en ontwikkelen van alternatief (online) onderwijs steken', staat in de gids. En het jaar ervoor zouden de resultaten van de studentenenquête niet betrouwbaar zijn geweest.

Lerarenopleidingen

Niettemin waagt de gids zich aan de beoordeling van 1100 landelijke opleidingen die zijn beoordeeld op onder meer beroepsperspectief en curriculum. Zo scoren de pabo en de lerarenopleidingen van de Hanzehogeschool in de middenmoot. Wel scoren bijvoorbeeld het Groningse conservatorium, de docentenopleiding Beeldende Kunst en de afdeling Vormgeving van Academie Minerva zodanig goed, dat ze het predicaat 'topopleiding' krijgen.

Andere topopleidingen van de Hanzehogeschool zijn dit jaar onder meer fysiotherapie, de opleiding tot radioloog. logopedie, mondzorgkunde, chemie, bio-informatica en human resource management. In totaal zijn het er vijftien. Vorig jaar waren dat er nog negentien.

Lees ook:
- Hoge klasseringen voor Menso Alting en Alfa-college in Keuzegids
- Vier opleidingen van Rijksuniversiteit in top 10 Keuzegids
- Hanzehogeschool ziet concurrent NHL Stenden hoger scoren

Deel dit artikel:

Recent nieuws