Samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben bijna 1,5 miljoen euro te veel op de plank liggen

De samenwerkingsverbanden hebben meer reserves dan ze nodig hebben
De samenwerkingsverbanden hebben meer reserves dan ze nodig hebben © Lex van Lieshout/ANP
De drie samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs in onze provincie hebben gezamenlijk bijna anderhalf miljoen euro meer aan reserves dan ze nodig hebben om risico's op te vangen.
Dit blijkt uit de jaarcijfers van die Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) over 2019.
Scholen in onze provincie zijn verenigd in samenwerkingsverbanden om uitvoering te geven aan passend onderwijs. Dit systeem werd in 2014 ingevoerd met als doel alle leerlingen het onderwijs te bieden dat bij hen past, zodat geen kinderen uitvallen en thuis komen te zitten. Scholen hebben gezamenlijk budgetten voor leerlingen met speciale zorgbehoeften. De samenwerkingsverbanden verdelen deze budgetten.
Van deze budgetten kan extra ondersteuning worden betaald voor leerlingen die dat nodig hebben. Dat geldt voor kinderen met een leerachterstand of beperking, maar ook voor bijvoorbeeld hoogbegaafde kinderen.
Bekijk hieronder een animatie (3 minuten) over passend onderwijs en de rol die samenwerkingsverbanden daar in spelen.

Ruim een miljoen euro boven de signaleringswaarde

Van de drie Groningse samenwerkingsverbanden heeft het samenwerkingsverband van middelbare scholen in de provincie Groningen het meest eigen vermogen: ruim 2.2 miljoen euro. Dit ligt ruim 1.2 miljoen euro boven de signaleringswaarde voor ‘mogelijk bovenmatige vermogens’. Deze waarde heeft onderwijsminister Arie Slob vlak voor de zomer ingevoerd om te voorkomen dat onderwijsorganisaties onnodig geld oppotten.
Ook de twee andere samenwerkingsverbanden hebben te veel geld op de plank liggen. Het samenwerkingsverband van het primair onderwijs in de provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld zit met een vermogen van 1.093.686 euro 141.438 euro boven de signaleringswaarde. Het samenwerkingsverband voor het voortgezet onderwijs in de stad Groningen heeft een vermogen van 675.783 euro en zit 65.232 euro boven de signaleringswaarde.
Bekijk in deze tabel op de website van de Algemene Onderwijsbond het publieke vermogen van alle samenwerkingsverbanden in ons land en hoeveel bovenmatige reserves zij hebben.

Hoe komen de reserves in de klas terecht?

Samenwerkingsverbanden die boven de signaleringswaarde zitten, moeten tekst en uitleg geven aan de inspectie van Onderwijs. Minister Slob hoopt zo te bewerkstelligen dat de reserves van de plank af gaan en in de klas terechtkomen.

'Last van grillige overheidsfinanciering'

Willeke Doornbos, directeur van Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O Groningen Ommelanden zegt in een reactie dat het geld 'zoveel mogelijk in de scholen voor de ondersteuning van leerlingen terecht moet komen'.
Volgens Doornbos voldoet het huidige vermogen aan de eisen van de inspectie. Wel speelt volgens haar de 'grillige overheidsfinanciering' de SWV'en parten.
'Dit zorgt ervoor dat ze laat in het jaar geconfronteerd worden met bekostiging die niet begroot is en die niet meer kan worden uitgeven in hetzelfde boekjaar. Natuurlijk zorgen we er daarna zo spoedig mogelijk voor dat in een volgend boekjaar het geld alsnog naar de scholen wordt uitgekeerd, zodat het ingezet wordt voor ondersteuning van leerlingen.