Historische centrum Appingedam wordt versterkt: 'Zeer complex project'

Historisch centrum van Appingedam
Historisch centrum van Appingedam © Gemeente Appingedam
Begin volgend jaar wordt gestart met het versterken van gebouwen in het historische centrum van Appingedam. De gemeente en de Nationaal Coördinator Groningen beginnen binnenkort met de voorbereidingen.
De komende maanden voeren zij gesprekken met de pandeigenaren over de versterkingsadviezen. Begin 2021 start de versterking van de eerste panden.
Het aardbevingsbestendig maken van het historische centrum duurt naar verwachting vijf tot zeven jaar.

Zeer complexe operatie

'De aanpak van het centrum is zeer complex en vraagt om een unieke en zorgvuldige werkwijze', legt wethouder Annalies Usmany-Dallinga uit. 'Het historische centrum is van groot belang voor de kracht en identiteit van Appingedam. We hechten er veel waarde aan om de leefbaarheid en bedrijvigheid zo weinig mogelijk te verstoren. Daarom hebben we voor een bijzondere aanpak gekozen.'

Veel gebouwen met elkaar verbonden

Het centrum van Appingedam is een beschermd stadsgezicht met veel geschakelde panden. Bij bouwkundige versterkingen in de binnenstad kan niet alleen naar aparte panden worden gekeken. Gebouwen die bouwkundig met elkaar verbonden zijn, reageren in het geval van een aardbeving als een geheel. De versterkingsmaatregelen worden daarom per cluster uitgevoerd.
Voorop staat dat de monumentale waarde van het centrum behouden blijft
Peter Spijkerman - Directeur NCG

'We gaan zeer zorgvuldig te werk'

'Dit is het eerste en enige project in de regio waar we in een cultuurhistorisch centrum panden gaan versterken', zegt directeur Peter Spijkerman van NCG.
'Voorop staat dat de monumentale waarde van het centrum behouden blijft. Daarom gaan we zeer zorgvuldig te werk en werken we nauw samen met de pandeigenaren en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.'
Om de binnenstad leefbaar te houden en de winkels bereikbaar, kunnen niet alle gebouwen tegelijk worden versterkt. In overleg met de ondernemers bekijkt de gemeente of het de maatregelen kan combineren met andere verbouwingsplannen. Mede daardoor bepalen de uitvoerende partijen de planning van de versterking.