RUG en Hanzehogeschool zien groei aantal studenten door corona

De Hanzehogeschool
De Hanzehogeschool © Henk-Jan van der Klis/Flickr
De Hanzehogeschool Groningen heeft meer nieuwe studenten dan vorig jaar en ook de Rijksuniversiteit Groningen verwacht groei. Dat blijkt uit de inschrijvingen die voor 1 oktober definitief moeten zijn.
De Hanzehogeschool ziet dit studiejaar zeven procent meer eerstejaars. De afgelopen twee jaar daalde de nieuwe instroom juist.
De stijging van nu zit vooral bij Nederlandse studenten die een volledige studie volgen; dat aantal neemt met tien procent toe. Tegelijkertijd daalt het aantal internationale studenten met 3,5 procent. Beide ontwikkelingen hebben vermoedelijk met corona te maken.

Studeren nu leuker dan reizen

De Rijksuniversiteit Groningen heeft eind deze maand pas volledig inzicht in de cijfers, maar een eerste analyse laat groei zien, bij zowel de bachelor-als masteropleidingen. Rector Magnificus Cisca Wijmenga is vooral blij dat zich ook meer Nederlandse bachelorstudenten hebben aangemeld. 'Dat is goed nieuws, want dat hebben we al jaren geprobeerd.'
Door corona zien meer jongeren af van een tussenjaar waarin ze zouden werken of reizen; in plaats daarvan gaan ze direct studeren. Dat heeft dus een vertekend effect op de cijfers. RUG-bestuurder Hans Biemans: 'We kunnen we pas volgend jaar echt zien of dit een trend is of een incident was.'
De afgelopen jaren stabiliseerde de groei van de universiteit als geheel. Het totaal aantal studenten nam wel toe, maar minder dan voorgaande jaren.

Goed nieuws voor onderwijs

Bij de Hanzehogeschool vallen enkele stijgers op; zowel de opleiding tot baissschoolleerkracht (pabo) als de opleiding tot leraar lichamelijke opvoeding (alo) groeien. Beide studies zijn meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Verpleegkunde ziet zeventien procent meer nieuwe studenten.