Ongeloof over verminderen zorg aan A.L.S.-patiënte

GRONINGEN - Thuiszorg Groningen wil na tweeëneenhalf jaar de hulp aan een doodzieke patiënte met de spierziekte A.L.S drastisch verminderen.
De 64-jarige Gretha Missche in Sellingen wordt nu nog 24 uur lang verzorgd. Thuiszorg heeft echter te kennen gegeven de uren terug te willen brengen naar 10 uur.
Zoon Jaco Missche noemt dit voornemen 'schrijnend en mensonwaardig'. De verzorging van zijn moeder wordt juist zwaarder, omdat ze steeds verder achteruit gaat. Het aantal zorguren verminderen is dan ook een wel erg ondoordachte beslissing, aldus Jaco.
Volgens een brief van Thuiszorg zou de familie echter zelf om een herindicatie hebben gevraagd. Jaco begrijpt hier niets van en ontkent dat de familie dit heeft gedaan. Thuiszorg wil inhoudelijk niet reageren, maar gaat vrijdag opnieuw met de familie Missche om tafel.