Harenaren stappen mogelijk naar de rechter om diftar: 'Haren telt kennelijk niet mee'

Gustaaf Biezeveld
Gustaaf Biezeveld © Roelof Bosma/ Twitter
Het Burgercomité in Haren, bekend van de herindelingsstrijd, komt weer in actie. Ze denken er serieus over na om het besluit om diftar af te schaffen via de rechter terug te draaien. In Haren wordt al jarenlang per kilo afval betaald, vanaf volgend jaar is dat niet meer het geval.
Dat komt omdat de gemeenteraad van Groningen, waar Haren onder valt, de invoering van diftar in de gehele gemeente onlangs heeft afgeschoten.

Voorlopig afscheid

Vanaf volgend jaar moet het afvalsysteem in de gemeente hetzelfde zijn, maar de gemeenteraad weet nog altijd niet hoe dat systeem eruit moet zien. Daarom is Haren het kind van de rekening geworden en moeten ze daar voorlopig afscheid nemen van het betalen per kilo afval.
Inwoners van de gehele gemeente betalen vanaf volgend jaar een vast tarief voor hun afval, in afwachting van wat de gemeenteraad later zal besluiten.

Onderzoekende gesprekken

Burgercomité-voorman Gustaaf Biezeveld kreeg in de afgelopen weken veel reacties op het verdwijnen van het geliefde afvalsysteem. Meerdere mensen vroegen of het comité dat besluit ook ging aanvechten bij de rechter. Op dit moment wordt er geld ingezameld om dat mogelijk te maken. Ook worden er gesprekken gevoerd met een advocaat om de kans van slagen te bespreken.
'We krijgen er veel positieve reacties op' zegt Biezeveld die zijn volgers, een paar honderd, op de hoogte heeft gebracht van zijn nieuwste missie. 'Mensen zeggen geld toe, het moet blijken of dat voldoende zal zijn.' Het comité schat de eventuele proceskosten in op zo'n twintigduizend euro.

Bestuursakkoord

Voorafgaand aan de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer hebben de drie afzonderlijke gemeenten een bestuursakkoord opgesteld. Dat document moest de blauwdruk vormen voor de uiteindelijk gevormde gemeente Groningen. In dat akkoord stond opgenomen dat Haren het huidige diftarsysteem zou behouden. Dat blijkt nu dus toch niet te gebeuren.
'Veel mensen realiseren zich dat wanneer het bestuursakkoord door de gemeenteraad van Groningen wordt aangezien voor een vodje papier, we hier geen enkele zekerheid meer hebben. Er staat bijvoorbeeld ook in dat er tot 2040 niet gebouwd gaat worden tussen Groningen en Haren. Als je dus diftar hier kan afschaffen in strijd met het bestuursakkoord dan kan je dus ook zeggen dat er over een paar jaar gebouwd gaat worden. Want wat zou dat dan nog tegenhouden', zegt Biezeveld met enige zorg.
Het aangehaalde bestuursakkoord is overigens nooit erkent door de bestuurders van de voormalige gemeente Haren. Die wilden niet instemmen met die blauwdruk omdat het toenmalige college een groot tegenstander was van de herindeling.