Helpt aangepast plan de Tirrel naar de finish?

Illustratie van het multifunctionele gebouw de Tirrel
Illustratie van het multifunctionele gebouw de Tirrel © De Tirrel
Gaat de raad akkoord met het aangepast plan voor multifunctionele accommodatie de Tirrel in Winsum? Dat is de grote vraag. Het college hoopt daarop. Maar wat zijn de aanpassingen precies?
Het project ‘de Tirrel’ zorgt voor de nodige commotie. Er is een financieel tekort. Daarom gaan we in dit artikel dieper in op de aanpassingen van het plan. Ook geven we een weergave van de kritiekpunten. De leestijd is 5 minuten.
9,3 miljoen euro extra was er nodig om het gebouw te bouwen waarin twee basisscholen, een verzorgingstehuis, een kinderdagopvang en een sporthal komen. Inmiddels is de tegenvaller bijgesteld naar 8,2 miljoen. Dat is gelijk ook de grootste aanpassing.
Onderzoeksbureau Ecorys heeft intussen onderzocht of het plan nog wel goed in elkaar zit. Het bureau heeft vooral gekeken of de cijfertjes wel kloppen. Het college gaf daartoe opdracht, na kritische vragen vanuit de raad.

Niet openbaar

Het onderzoeksrapport is niet openbaar. De bevindingen hieronder zijn dus gebaseerd op datgene wat het college heeft verteld. Het rapport is onder geheimhouding wel door raadspartijen ingezien.
'Er staat bedrijfsgevoelige informatie in. En dat beïnvloedt onze onderhandelingsmogelijkheden voor de toekomst. Een voorbeeld: je vraagt een schilder om je huis te verven. En de schilder weet vooraf wat jouw budget is. Dan weet je ook al wat er in de offerte komt te staan. Dat is het bedrag van jouw budget, want diegene gaat daar dan niet onder zitten', legt wethouder Kristel Rutgers (CDA) uit.

Te krap begroot

‘Uit het onderzoek kwam naar voren dat een tweetal kostenposten verhoogd moeten worden’, laat Rutgers weten. Zij is inmiddels namens het college verantwoordelijk voor het project nadat Harmannus Blok (ChristenUnie) besloot op te stappen als wethouder, vanwege de kritiek op het proces rondom de Tirrel.
Bureau Ecorys stelt vast dat er extra geld moet komen voor goed bouwmanagement. De aansturing van het project door de gemeente was de afgelopen jaren slecht. Het goed managen van veranderingen in de project- en exploitatiebegrotingen is essentieel. Dat is onvoldoende gebeurd.
‘We hebben te weinig expertise ingezet voor het management dat nodig is voor een complex gebouw als de Tirrel’, stelt de wethouder vast. Hiermee geeft het college gehoor aan de kritiek van de raad. Die stelde al vast dat het college geen grip meer had op het project. Op cruciale momenten is de raad niet betrokken geweest bij het proces. Hiervoor had het college eerder ook al excuses aangeboden.
Bouwtekening van de Tirrel
Bouwtekening van de Tirrel © De Tirrel

Extra geld

Verder stelt het onderzoeksbureau vast dat er meer geld in de pot voor onvoorziene situaties moet. Het college verhoogt het budget van dat potje van 600.000 naar 1,2 miljoen euro. ‘Dat zou betekenen dat we naar de raad terug moeten voor extra geld. Dat is niet het geval’, laat Rutgers weten. Het college heeft een zak met geld gevonden.
De gemeente bouwt het complex samen met stichting de Hoven. Die is verantwoordelijk voor de bouw van de ouderenhuisvesting in de Tirrel. Verpleeghuis De Twaalf Hoven is namelijk aan vervanging toe. De Tirrel moet een voorziening worden waar zorg voor kwetsbare ouderen, onderwijs en binnensport gecombineerd wordt.
Het oude gebouw van De Twaalf Hoven in Winsum
Het oude gebouw van De Twaalf Hoven in Winsum © Google Streetview

Wel, niet, wel

Een heikel punt voor de gemeenteraad waren de bouwkosten van de gemeenschappelijke ruimten. Die zouden eerst betaald en geëxploiteerd worden door de Hoven. Maar die had hiervoor geen geld omdat ze in het aardbevingsgebied geconfronteerd wordt met zeer forse investeringen in aardbevingsbestendige gebouwen.
Deze verandering in de bouwkosten kwam de raad rauw op hun dak en zorgde eerder voor de nodige kritiek en vragen.

Geschoven in investeringen

De Hoven is door de gemeente gevraagd om toch met extra geld over de brug te komen voor de bouw van de Tirrel.
We hebben het investeringsbudget nogmaals bekeken
Hilda Boelens - Woordvoerder De Hoven
‘We hebben het investeringsbudget nogmaals bekeken en daardoor is dit mogelijk’, laat woordvoerder Hilda Boelens weten. Meer wil stichting de Hoven hierover niet kwijt en dus ook niet waarom er nu ineens wel meer geld beschikbaar is. De Hoven gaat de zorggerelateerde gemeenschappelijke ruimtes, die ze van plan waren te huren, nu zelf bouwen. De stichting investeert twee miljoen euro (inclusief btw) extra in de bouw. De nieuwe overeenkomst moet nog ondertekend worden.
Hierdoor raakt de gemeente wel een deel van de huurinkomsten kwijt. Daartegenover staat dat de gemeente minder geld in de bouw hoeft te stoppen. De totale kosten voor het gebouw zijn wel wat opgelopen door de aanpassingen in het plan. Het totale gebouw kost 34 miljoen euro .

Onjuiste informatie

De niet kloppende informatie in het plan is aangepast. Zo is er nog een financiële bijdrage van 800.000 euro, die de Hoven levert, vergeten in de begroting.
In het raadsvoorstel is verder onjuiste informatie verstrekt over de vastgelegde huurovereenkomsten. Het college liet eerder weten dat er getekende overeenkomsten waren. Dat blijkt niet het geval. Dit kwam onder andere aan het licht door navraag van RTV Noord bij een deel van de huurders, waaronder de kinderdagverblijven.
Het ontwerp van het multifunctionele gebouw De Tirrel
Het ontwerp van het multifunctionele gebouw De Tirrel © De Tirrel
‘We hebben ingezien dat dat niet de exacte informatie is. Dat gaf onduidelijkheid. We weten nu exact in welke fase alle overeenkomsten zitten en welke fases daar nog bij moet komen. Bovendien weten we nu welke stappen we moeten zetten’, zegt wethouder Rutgers.
Voor een aantal raadspartijen is het belangrijk dat de gemeente straks niet met onverhuurbare ruimtes zit. Dit is dus nog een onbeantwoorde vraag voor de raad. Of er meer bevindingen in het rapport staan is niet duidelijk omdat het rapport niet openbaar is.

Hoop

Het college hoopt dat de aanpassingen van het plan leiden tot goedkeuring van de raad.
Omdat nu de mogelijke risico’s van de gemeente in beeld zijn, hebben we voldoende vertrouwen gekregen om dit project te realiseren
Wethouder Kristel Rutgers
‘Omdat nu de mogelijke risico’s van de gemeente in beeld zijn, hebben wij voldoende vertrouwen gekregen om dit project te realiseren. En dat was voor ons college de absolute voorwaarde voor het verder ontwikkelen van de Tirrel’, laat Rutgers weten.

Tijdsdruk

Dinsdagavond, 24 uur nadat de resultaten van het onderzoek zijn gedeeld, moet de gemeenteraad al een besluit nemen of er toekomstmuziek in de Tirrel zit. Die hoge tijdsdruk is er omdat woensdag het voorlopige contract met aannemer Rottinghuis afloopt.
Als de raad een ‘voor’ geeft dan gaan ze akkoord met de extra miljoenen die nodig zijn voor de bouw. Een zware dobber voor de gemeente die flink moet bezuinigen.
Een ‘tegen’ zou betekenen dat de al uitgegeven voorbereidingskosten van ruim twee miljoen euro grotendeels voor niks zijn geweest. Het wordt een lastige beslissing die de raad neemt, voor een inmiddels - na onderzoek vastgesteld - rommelig verlopen proces.