Raad gaat akkoord met extra miljoenen voor de Tirrel

Illustratie van het multifunctionele gebouw de Tirrel
Illustratie van het multifunctionele gebouw de Tirrel © De Tirrel
De gemeenteraad van Het Hogeland is dinsdagavond akkoord gegaan met een extra 8,2 miljoen euro voor de Tirrel in Winsum. Er is de laatste tijd veel te doen om de bouw van het nieuwe multifunctionele centrum.
Een financiële tegenvaller van 8,2 miljoen zorgde de afgelopen tijd voor veel discussie, maar een merendeel van de raadspartijen wil toch dat het plan doorgaat. De raad stemde met 22 vóór en 6 tegen in met het voorstel.

'Afwijzing zou grote stap terug zijn'

'Het is van maatschappelijk belang dat deze scholen en het verzorgingstehuis in een goed gebouw komen. De huidige situatie van deze instellingen verdraagt geen verder uitstel. Een afwijzing van het plan zou betekenen dat we een grote stap terug zetten', zegt Roelf Torringa van Gemeentebelangen. 'We hebben wel ontzettend geworsteld als fractie. Het tekort is ontzettend groot en kwam als een konijn uit de hoge hoed.'
Ook CDA'er Kor Berghuis is voor de bouw van het complex: 'De huidige gebouwen zijn op de draad versleten. Scholen en een ouderenvoorziening onder één dak is een mooie kans.'
De PvdA ziet het niet zitten om het hele proces rond de bouw opnieuw te doorlopen. 'Wij hebben niet de illusie dat het veel goedkoper zal worden', laat fractievoorzitter Jan Willem Nanninga weten.

Onderzoek heeft veel vragen beantwoord

Nadat raadspartijen bij de vorige vergadering nog heel kritisch waren, was de toon nu een stuk milder van een aantal partijen. De meeste fracties zijn tevreden met het externe onderzoek dat het college liet uitvoeren. Daardoor zijn veel vragen beantwoord en werd het plan aangepast.
In het gebouw komt ook een sporthal
In het gebouw komt ook een sporthal © de Tirrel

Rapport blijft geheim: 'House of cards op Het Hogeland'

Het onderzoek is niet openbaar gemaakt omdat er bedrijfsgevoelige informatie in staat. Het college heeft een aantal aanbevelingen gedeeld en doorgevoerd.
'Er zijn veel kritische punten in het onderzoeksrapport die nu niet openbaar zijn', zegt VVD fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard. Zijn partij vindt het teleurstellend dat het rapport geheim blijft. Ook de ChristenUnie had graag gezien dat delen van het rapport wel gedeeld werden. 'In dit moeilijke proces is het jammer dat de buitenwereld niet alle informatie kan inzien', zegt fractievoorzitter Bernd de Jong.
'Ik heb moeite met deze geheimhouding. House of cards op Het Hogeland', zegt Linda Visser van Lokaal Sociaal.
Wethouder Kristel Rutgers ziet dat anders. 'Laat ik het beeld weghalen dat het college niet iets wil delen. We moeten onszelf niet in de weg zitten. Er staat financiële informatie in die, als die openbaar wordt, ons kan schaden bij toekomstige onderhandelingen.'
Mijn vertrouwen in de collegeleden hangt aan een zijden draadje
Linda Visser - Lokaal Sociaal

Motie van afkeuring haalt het niet

Tijdens de raadsvergadering dienden de VVD en Lokaal Sociaal een motie van afkeuring in. Beide partijen vinden het juist dat Harmannus Blok (ChristenUnie) eerder al opstapte als wethouder. Dat gebeurde na kritiek vanuit de raad op het proces.
'De rest van het college treft hier ook blaam', zegt Stefan van Keijzerswaard, fractievoorzitter van de VVD bij het indienen van de motie. 'Mijn vertrouwen in de collegeleden hangt aan een zijden draadje. Meerdere malen hebben we aan de bel getrokken, maar is daar niet op gereageerd', vult Linda Visser hem aan namens Lokaal Sociaal.
Alle partijen vinden dat het proces rommelig verlopen is. Het college deelde onjuiste informatie, liet de raad niet aan zet op cruciale momenten en legde eerder een plan voor dat niet waterdicht was. Toch wilde het merendeel van de partijen niet meegaan in de motie van afkeuring.
Een illustratie van het gebouw de Tirrel
Een illustratie van het gebouw de Tirrel © de Tirrel

Wethouder gaat opnieuw door het stof

Wethouder Kristel Rutgers legde namens het college verantwoording af over de gang van zaken: 'Wij hadden dit proces graag anders gezien. Wij zijn u excuses verschuldigd. Dit had nooit zo mogen gaan. Wij zullen er alles aan doen om deze situatie in de toekomst te voorkomen. We beloven transparantie.'
Opnieuw trok het college het boetekleed aan. Dat deed de inmiddels afgetreden wethouder Harmannus Blok ook al. 'De lessen die we hebben geleerd zijn hard en duidelijk. U had gelijk. U had uitvoeriger geïnformeerd en betrokken moeten worden'.
'We hebben ons vergist in het soort management wat dit project nodig had. Dat is naïef geweest. Het is heel duidelijk geworden dat er beter projectmanagement moet komen', zegt Rutgers.
Wethouder Kristel Rutgers (CDA)
Wethouder Kristel Rutgers (CDA) © Gemeente Het Hogeland

Stichting De Hoven doet extra investering

'Het raadsvoorstel dat nu voorligt is beter dan het vorige', zegt CDA'er Kor Berghuis. 'We zijn ook blij dat De Hoven haar verantwoordelijkheid heeft genomen om extra geld beschikbaar te stellen.'
Stichting de Hoven, waarmee de gemeente het complex samen bouwt, neemt meer bouwkosten op zich. Zij zijn verantwoordelijk voor de bouw van het verzorgingstehuis, maar nemen alsnog een deel van de kosten voor de gemeenschappelijke ruimtes op zich. De stichting had hier eerder geen geld voor.
Door die extra bijdrage is het oorspronkelijke tekort van 9,3 miljoen euro teruggebracht tot 8,2 miljoen.
Er zitten nog een aantal onzekerheden in het plan. Maar die risico’s neemt het merendeel van de raad voor lief omdat het college die in beeld heeft gebracht. Zoals het inrichten van de openbare ruimtes en dus het verhuren van de gemeenschappelijke ruimtes.
ChristenUnie en Gemeentebelangen stellen voor dat de raad geïnformeerd wordt als er onkosten uit de post 'onvoorzien' worden gehaald, om beter zicht te krijgen op de uitgaven van het project. De wethouder nam dit ter harte.

Extra kosten en minder inkomsten

De kapitaallasten (rente en aflossing) zijn wel gestegen, doordat er geld bij moet voor beter projectmanagement. Ook zijn er minder huurinkomsten omdat de Hoven nu niet meer gaat huren, maar de gemeenschappelijke ruimtes zelf bouwt.
Gemeentebelangen wilde graag nog meer duidelijkheid over de gemeenschappelijke ruimtes. 'Uit het onderzoek komt naar voren dat er onzekerheid is over de verhuur', zegt fractievoorzitter Torringa. Ook het CDA wil niet dat de gemeente met niet verhuurbare ruimte zit.
'We gaan in overleg met de mogelijke huurders en hebben vertrouwen in een goede afloop', laat wethouder Rutgers weten. Ook zegt het college toe dat de raad binnenkort een duidelijk overzicht krijgt van aankomende grote projecten en de status daarvan.

'Prachtig plan, alleen veel te duur'

VVD en Lokaal Sociaal vinden echter dat de gemeente, die flink moet bezuinigen, de genoemde lasten niet kan dragen. Ook moet er volgens hen een beter huisvestingsplan komen voor alle scholen in Winsum.
De SP was ook tegen. 'Het wordt steeds misteriger. Voor ons roept het plan nog steeds te veel vraagtekens op', zegt SP'er Joop Bergman. 'Het is een prachtig plan, alleen veel te duur.'

Vervolgonderzoek nodig naar rommelig proces

De raad vindt dat er een vervolgonderzoek moet komen naar het proces rond de bouw van de Tirrel, ondanks dat het college door het stof ging.
'Hoe kon het dat het college de rol van de raad vergeten is? Dat willen we helder krijgen. Daarom willen een extern onderzoek naar het proces rondom de Tirrel', zegt Roelf Torringa. Ook wil de raad weten waarom het college geen goede controle had op het proces. Zo hadden financiële tegenvallers eerder opgemerkt kunnen worden.
'We moeten voorkomen dat het in de toekomst weer mis gaat met grote projecten', zegt Anne Marie Smits, fractievoorzitter GroenLinks.
Het college van de gemeente Het Hogeland, met links wethouder Kristel Rutgers en rechts de opstapte wethouder Harmannus Blok.
Het college van de gemeente Het Hogeland, met links wethouder Kristel Rutgers en rechts de opstapte wethouder Harmannus Blok. © Gemeente Het Hogeland

De Tirrel moet eind 2022 klaar zijn

Het totale gebouw kost 34 miljoen euro (exclusief btw). Daarvan neemt de gemeente 22,5 miljoen euro voor zijn rekening. Het overgebleven bedrag wordt betaald door stichting De Hoven. Het gebouw moet eind 2022 opgeleverd worden.