Zuidelijke ringweg klaar in 2024? 'Dat is ambitieus'

De zuidelijke ringweg
De zuidelijke ringweg © RTV Noord archief
Het is de vraag of de uiteindelijke oplevering van de zuidelijke ringweg in 2024 gehaald gaat worden, zo blijkt uit een voortgangsrapportage van de provincie aan leden van Provinciale Staten.
In het rapport wordt gemeld dat de coronacrisis voor onzekerheid zorgt. 'De planning van de zuidelijke ringweg blijft ambitieus, mede omdat de effecten van Covid-19 onzeker blijven', zo schrijft de provincie.

Kritische momenten

Naast de invloed van corona op de bouw van de zuidelijke ringweg, staat het project aan de vooravond van een cruciale fase. Rond Hemelvaart volgend jaar moet de verdiepte ligging van de ringweg worden ingeschoven onder het spoordek, en is er een aantal verkeersstremmingen vereist om door te kunnen werken.
'Er zijn drie kritische momenten in de planning', schrijft de provincie. 'Het spoordek moet tijdelijk dicht kunnen voor het aanleggen van de verdiepte ligging, het verkrijgen van stremmingen voor het in gebruik nemen van de tijdelijke en definitieve situatie van het Julianaplein, én het toestemming krijgen voor een stremming van het Winschoterdiep voorafgaand aan de zomerstremming 2021. Deze momenten zijn cruciaal in het halen van de planning van de realisatie van het project.'

Nog geen afspraak over meerkosten van de bouw

Duidelijk is ook dat het 'akkoord op hoofdlijnen' nog altijd niet is omgezet in een vaststellingsovereenkomst. De provincie, Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Herepoort hebben nog geen overeenstemming bereikt over de meerkosten van de bouw.
Door de vertraging van de bouw tot 2024 moet extra geld uit het RSP-programma worden gebruikt voor de bouw van de zuidelijke ringweg. Dat geld was eigenlijk bedoeld voor de verdubbeling van de N33 naar Appingedam, de trein naar Stadskanaal en de Wunderline. Hoewel de provincie deze projecten wil voortzetten, is de vraag hoe dat nu gaat gebeuren, nu dat geld nodig is voor de zuidelijke ringweg.