Oppositie Provinciale Staten wil spoeddebat over stikstof

Koeien in een stal
Koeien in een stal © ANP
Oppositiepartijen in de Provinciale Staten van Groningen willen een spoeddebat over het zogeheten extern salderen, waarmee de provincie op 22 oktober van start wil.
Extern salderen is een methode om de industrie en de bouw meer ruimte te geven voor nieuwe activiteiten, ondanks de daarbij behorende extra uitstoot van stikstof. De mogelijkheid om extra stikstof te produceren wordt gekocht bij andere partijen, zoals boeren die stoppen met hun bedrijf. Het gaat om boeren met een vergunning op basis van de wet Natuurbescherming. Er wordt dus als het ware geschoven met stikstof.

'Alarmerende berichten'

Volgens oppositiepartijen Groninger Belang, Forum voor Democratie , PVV, Partij voor het Noorden, 50 Plus en de Partij voor de Dieren is er nog te weinig bekend over de gevolgen van extern salderen. Volgens deze partijen komen er uit het Landbouw Collectief in Groningen alarmerende berichten over de gevolgen van deze maatregel. Dat Landbouw Collectief onderhandelt namens LTO Noord, Groninger Agrarisch Jongeren Kontakt en een groep 'losse' boeren met de provincie over de aanpak van het stikstofprobleem.

Te veel onzekerheden

Volgens het Landbouw Collectief kan pas gesproken worden over het invoeren van extern salderen als er eerst duidelijkheid komt over een aantal andere zaken. Zo verkeert een groot aantal boeren nog in onzekerheid over de vraag of ze wel of niet teveel stikstof uitstoten, en is de toekomst daardoor onzeker. Daardoor kunnen ze nu geen besluiten nemen over der vraag of ze moeten stoppen, of dat ze kunnen investeren en doorgaan met hun bedrijf. Door die onzekerheid is het ook moeilijker om leningen te krijgen van de bank om die investeringen mogelijk te maken. Ook vinden de boeren dat het nog te onduidelijk is wat er gebeurt met landbouwgrond die vrijkomt als boeren stoppen.
Volgens een groot deel van de oppositie is het daarom nodig om vóór het van kracht worden van het extern salderen in debat te gaan met Gedeputeerde Staten. Dat spoeddebat zou moeten plaatsvinden op woensdag 21 oktober.