Ministers willen geen fusie van Nationaal Coördinator en Instituut Mijnbouwschade

Ministers Wiebes en Ollongren in de Tweede Kamer
Ministers Wiebes en Ollongren in de Tweede Kamer © Remko de Waal/ANP
Het is belangrijk dat er goed samengewerkt wordt tussen de instanties die in het bevingsgebied de schade afhandelen en verantwoordelijk zijn voor de versterking van huizen. Maar het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) gaan niet fuseren.
De ministers Eric Wiebes (VVD, Economische Zaken) en Kajsa Ollongren (D66, Binnenlandse Zaken) vinden een fusie van beide instanties een stap te ver gaan. De twee bewindslieden reageren in een Kamerbrief op het rapport ‘Boudel op rieg’ van het Groninger Gasberaad.

Boekwerk van 155 pagina's

In het 155 pagina’s tellende boekwerk legt het Gasberaad in een overzicht van de gaswinningsproblematiek de vinger op de zere plek: zo kunnen we niet verder. Het Gasberaad komt op tal van onderdelen met oplossingsrichtingen. Maar opmerkelijk: het Gasberaad riep helemaal niet op tot het fuseren van de twee organisaties.
Het gaat de belangenclub vooral om het samenvoegen van processen en het zorgen voor één aanspreekpunt voor bewoners. Of daar twee kantoren voor nodig zijn of één, moet voor een bewoner niet uitmaken.
In de praktijk blijkt dat bewoners waar zowel schade en versterking aan de orde is, vaak de voorkeur geven aan het sneller vergoeden van de schade en dit niet aan de versterkingsoperatie willen koppelen
Ministers Wiebes en Ollongren
Toch voelen Wiebes en Ollongren zich genoodzaakt om duidelijk te maken dat een fusie van het IMG en de NCG niet nodig is. ‘Het kabinet hecht, net als de maatschappelijke organisaties, aan een goede samenwerking en duidelijkheid voor bewoners, maar acht het daarvoor niet noodzakelijk beide organisaties te fuseren’, schrijven de ministers aan de Kamer.

Meer op elkaar afgestemd

De procedures tussen schadeafhandeling en de versterking worden volgens de ministers wel meer op elkaar afgestemd als er sprake is van een samenloop van beide gevallen. ‘In de praktijk blijkt dat bewoners waar zowel schade en versterking aan de orde is, vaak de voorkeur geven aan het sneller vergoeden van de schade en dit niet aan de versterkingsoperatie willen koppelen. Deze keuze is aan de bewoner.’
In de praktijk blijkt tot op heden ook relatief weinig sprake te zijn van adressen met een openstaande schademelding die ook in de versterkingsoperatie zitten. Dat concludeerden het IMG en de NCG eerder dit jaar na een evaluatie van hun samenwerking.

Niet voldoende voor het Gasberaad

De ministers en het Gasberaad hebben de afgelopen maanden een aantal keer met elkaar gesproken over Boudel op rieg. Onder meer in Wirdum, toen daar het Bouwakkoord werd getekend. Maar afgaande op de brief van de twee ministers, zijn ze het niet met elkaar eens.
Het integreren van twee processen tot één is wel iets anders dan twee gescheiden processen laten samenlopen
Susan Top - Groninger Gasberaad
Wiebes en Ollongren schrijven nadrukkelijk procedures meer op elkaar af te laten stemmen en samen te laten lopen. Maar het Groninger Gasberaad wil juist dat de bewoner van die twee verschillende processen af is. 'Het integreren van twee processen tot één is wel iets anders dan twee gescheiden processen laten samenlopen', reageert Susan Top van het Gasberaad op de Kamerbrief.

Verduidelijken en versimpelen

Het Gasberaad beschrijft in Boudel op rieg ook uitgebreid de stroperige versterkingsoperatie. De ministers verwachten beterschap: ‘Met het verduidelijken en versimpelen van de individuele procedure en met het toepassen van de snellere beoordelingsmethoden is de verwachting dat de versterkingsoperatie in zijn geheel veel sneller zal verlopen.’
Wiebes geeft aan dat bepaalde conclusies uit het rapport van het Gasberaad al onder de aandacht zijn gebracht bij de betrokken instanties, meegewogen zijn in besluiten of nog onderwerp zijn van bestuurlijke overleggen.
Met het verduidelijken en versimpelen van de individuele procedure en met het toepassen van de snellere beoordelingsmethoden is de verwachting dat de versterkingsoperatie in zijn geheel veel sneller zal verlopen
Ministers Wiebes en Ollongren
De volledige Kamerbrief van Wiebes en Ollongren is hier te lezen. Het rapport van het Groninger Gasberaad is hier te lezen.

Nieuw dashboard over gaswinning

Wiebes kondigt tegelijkertijd een nieuw dashboard aan over de gaswinning in Groningen. Op de overheidswebsite www.dashboardgroningen.nl zijn onder meer cijfers te zien over de gaswinning, het aantal aardbevingen, de schadeafhandeling en de versterking.
Uit het nieuwe dashboard kan bijvoorbeeld worden opgemaakt dat slechts vijf procent van alle panden in de versterkingsoperatie het hele proces heeft afgerond en dus is versterkt. Ook is te zien dat meer dan vijfhonderd schademeldingen langer dan twee jaar liggen te wachten op afhandeling.