RIVM heeft omstreden stikstofrekensysteem verbeterd 'met nieuwste inzichten'

De koe, een van de uitstoters van stikstof
De koe, een van de uitstoters van stikstof © RTV Noord
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft zijn softwaresysteem voor stikstofberekeningen vernieuwd. In de laatste versie zijn van het zogeheten Aerius-systeem actuele gegevens over natuurgebieden en 'de nieuwste wetenschappelijke inzichten' verwerkt, aldus het instituut.
De uitkomst van berekeningen in Aerius spelen een grote rol in de verlening van vergunningen. Overheden gebruiken het om de uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden én de neerslag van deze stikstofverbindingen op beschermde natuurgebieden vast te stellen. Zo bepaalt het rekenmodel mede of een boer zijn stal mag uitbreiden en of Rijkswaterstaat een snelweg mag verbreden.

Kritiek

Op het RIVM-programma is het afgelopen jaar veel kritiek geweest. Boerenorganisaties die zich niet kunnen vinden in de stikstofaanpak van de overheid trokken de betrouwbaarheid van het systeem in twijfel.
Ook het door het kabinet aangestelde Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof was kritisch. Het college onder leiding van Leen Hordijk vond het in zijn huidige vorm zelfs 'niet geschikt om vergunningen op te baseren'.