Deze dag: 'Nationaal Park Wadden zou het mooiste cadeau zijn!’

In 1965 stuitte een plan om twee dammen dwars door de Waddenzee naar Ameland aan te leggen op grote weerstand. Het protest leidde tot de oprichting van de Waddenvereniging, op deze dag in de geschiedenis, 17 oktober.

Een 16-jarige scholier, Kees Wevers, was de leider van het verzet tegen dit ‘onzalige plan’.

Kees, opgegroeid in Groningen, stuurde destijds brieven naar kranten, waarin hij iedereen opriep om ‘te strijden voor het behoud van het Waddengebied, zoals dat nu is!’ Het protest tegen het plan om een deel van de Waddenzee in te polderen had uiteindelijk succes. Ook de oproep om te komen tot een ‘vereniging tot behoud van de Waddenzee’ slaagde.

Tegenwoordig zijn ruim 32.000 mensen lid. Veel minder dan de honderdduizend die in de jaren zeventig van de vorige eeuw trouw hun contributie overmaakten. ‘Maar we zitten weer in de lift’, zegt Jorien Bakker, voorzitter van de Wadledenraad. Elf jaar geleden is het Waddengebied door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Werelderfgoed. Net als het Australische Barrier Reef, en de Amerikaanse Grand Canyon.

Toch beschermt die status onvoldoende tegen bijvoorbeeld zoutwinning, of zelfs boren naar gas. Grootste zorg van de leden van de Waddenvereniging is dan ook, dat het beheer van het gebied zo versnipperd is. Er zijn aanzetten om dat in één hand onder te brengen, maar het blijft tot nu toe bij goede bedoelingen.

Vandaar de diepe wens om te komen tot de status van ‘Nationaal Park’. Zoals dat bij de buren, in de Waddenzee langs Sleeswijk-Holstein, al lang geregeld is. En op deze verjaardag valt er nog veel meer te wensen. Met de containervaart van de MSC Zoe vers op het netvlies, concludeerde de onderzoeksraad voor de veiligheid in juni nog, dat de kans op herhaling groot is. Er ligt nog steeds door al die containers 800 ton rotzooi in de Waddenzee. Het wachten is op een nog grotere ecologische ramp.

Toch is het op deze dag niet het moment om te somberen. Zeker, alle evenementen van de vereniging liggen stil vanwege de coronapandemie. En de balans, de biodiversiteit in het gebied, is kwetsbaar. En staat onder druk.

Dan is het goed om te bedenken dat één jongetje als Kees Wevers al genoeg kan zijn om tienduizenden mensen die het goed menen met de natuur, te verenigen. Deze dag, 17 oktober 1965, is de Waddenvereniging opgericht. Van harte.

Meer over dit onderwerp:
dezedag
Deel dit artikel:

Recent nieuws