Rechtenfaculteit waarschuwt studenten niet te frauderen

Faculteit rechtsgeleerdheid
Faculteit rechtsgeleerdheid © RTV Noord
Rechtenstudenten aan de Rijksuniversiteit Groningen hebben in de aanloop naar hun tentamenperiode de waarschuwing gekregen om geen misbruik te maken van de omstandigheid dat ze die tentamens thuis maken.
De examencommissie van de faculteit schrijft hen dat een aantal studenten bij eerdere tentamens in het vorige studiejaar gefraudeerd heeft. En dat ondanks de gelofte om ze eerlijk en zonder hulp van buiten te maken.
'Dan moet je bijvoorbeeld denken aan het copy-pasten van antwoorden die door iemand anders zijn gemaakt, zoals een ouderejaars,' vertelt decaan Wilbert Kolkman. 'We nemen dat hoog op, zeker als iemand een heel systeem heeft opgezet om te frauderen. Een paar studenten hebben de zwaarste sanctie gekregen, namelijk uitsluiting van alle tentamens in dat studiejaar.'

Niet eenvoudig

Het is niet eenvoudig om fraude vast te stellen en al helemaal niet om die vervolgens te bewijzen, maar de faculteit is er wel alert op, vertelt Kolkman.
Je kunt het zien als antwoorden woordelijk hetzelfde zijn, of als iemand in tien seconden ineens een tekst van 300 woorden getikt heeft
Wilbert Kolkman - decaan RUG
'Je kunt het zien als antwoorden woordelijk hetzelfde zijn, of als iemand in tien seconden ineens een tekst van 300 woorden getikt heeft. Ook krijgt niet elke student dezelfde vragen en dan is het wel gek als er in het antwoord een Klaas en Marie figureren terwijl de vraag het heeft over een Jan en een Piet.'

'Geen tientallen fraudegevallen'

Meestal slaagt de examencommissie erin om met alle technische middelen en een gesprek met de student ook het bewijs te leveren van de fraude en vervolgens met een sanctie te komen. Kolkman benadrukt dat het niet om tientallen bewezen fraudegevallen gaat, maar om enkele.
Het ligt in de rede dat het er meer zijn nu de studenten achter hun laptop hun tentamen maken, maar er zijn ook redenen te bedenken waarom het er afgelopen jaar minder waren
Wilbert Kolkman - decaan RUG
'Het ligt in de rede dat het er meer zijn nu de studenten achter hun laptop hun tentamen maken, maar er zijn ook redenen te bedenken waarom het er afgelopen jaar minder waren, want de studenten hadden het dat jaar minder druk door het bindend studieadvies.'
Voor de komende tentamenperiode, vanaf volgende week, zet de faculteit meer technische trucs in om fraude aan het licht te brengen.
Bericht aan de rechtenstudenten
Bericht aan de rechtenstudenten © RTV Noord

Beroep op eerlijkheid

De brief van de examencommissie doet een beroep op de eerlijkheid van de rechtenstudenten, want fraude is ernstig 'temeer voor studenten in de rechtsgeleerdheid, die ertoe worden opgeleid het recht te dienen. (..) Iemand die in de huidige omstandigheden fraudeert, handelt oneerlijk en breekt zijn woord.'
De examencommissie wijst erop dat fraude ertoe kan leiden dat de online tentamens helemaal worden afgeschaft en dat zou tot grote studievertraging kunnen leiden. De brief besluit dan ook met: 'Doe het niet.'