Groningse gemeenteraad digitaal in gesprek met Stadjers

Het stadhuis in Groningen (archief)
Het stadhuis in Groningen (archief) © RTV Noord
Groningse raadsleden gaan op 29 oktober de inwoners raadplegen over wat belangrijk is voor de gemeente. Aanleiding is de begrotingsvergadering op 11 november.
Achtergrond van dit nieuwe initiatief van de gemeenteraad is dat zij ook in coronatijd in gesprek wil blijven met de Groningers. Met als motto 'Praat met de Raad' nodigen raadsleden inwoners uit om digitaal, vanaf de bank in de huiskamer of aan de keukentafel, te vertellen wat beter kan en wat ze zouden willen.

Gemeentebegroting

De raadpleging staat los van de gebruikelijke inspreekmogelijkheid. De raadsfracties kunnen wat zij van de Stadjers te horen krijgen gebruiken voor het debat over de gemeentebegroting. Wie mee wil doen met deze raadpleging kan zich bij de griffie van de raad aanmelden.