Provincie komt met Groninger Aanpak Stikstof

Gedeputeerde Henk Staghouwer
Gedeputeerde Henk Staghouwer © ANP
Nadat het provinciebestuur in september zogeheten sectortafels organiseerde, ligt er nu een Groninger Aanpak voor de Stikstofproblemen op tafel. Doel van de aanpak is de uitstoot van stikstof terugbrengen.
Voor de provincie is het belangrijk dat de stikstofuitstoot rond natuurgebied Liefstinghsbroek bij Vlagtwedde wordt teruggedrongen. Daar is de stikstofuitstoot nu 2000 mol (effect van stikstofdepositie op natuur, red), maar dat moet worden teruggebracht tot 1100.
Volgens gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) moet dat gebeuren door middel van een gebiedsgerichte aanpak. ‘Het terugdringen van stikstof kan door het opkopen van een boerenbedrijf, maar dat is geen doel op zich. We willen juist ook kijken naar het stimuleren van innovatie, zodat boeren gaan boeren op een andere manier’, zegt hij.

Balans opmaken

Rond Liefstinghsbroek gaat de Gebiedscommissie Westerwolde in gesprek met boeren over hun stikstofuitstoot en hoe ze dat kunnen gaan terugdringen. Deze Gebiedscommissie gaat met haar bevindingen terug naar Staghouwer, die dan de balans opmaakt.
Eenmaal gericht op de aanpak van stikstofuitstoot, wil Staghouwer voor de langere termijn langjarige vergunningen afgeven aan boerenbedrijven en ondernemingen in de industrie. ‘Dan ontstaat er rust en stabiliteit en hebben zij langjarige zekerheid. Maar ik heb niet de illusie dat ik iedereen tevreden kan houden met deze aanpak. Er moet wel wat gebeuren.’

'Behoorlijke klus'

Het terugdringen van de stikstofuitstoot rond Liefstinghsbroek is volgens Staghouwer een behoorlijke klus. ‘Terug naar 1100 mol gaan we niet redden, dat weet ik nu ook al’, stelt hij. ‘Maar ik moet richting het ministerie kunnen aantonen dat natuurherstel in Liefstinghsbroek gaat plaatsvinden en dat de stikstofdepositie terug gaat lopen. Als ik dat stevig kan borgen, heb ik een goede titel om vergunningen te verlenen.’

Gevoelig

Gevoelig onderdeel van de stikstofaanpak is het zogeheten ‘extern salderen’. Extern salderen is een methode om de industrie en de bouw meer ruimte te geven voor nieuwe activiteiten, ondanks de daarbij behorende extra uitstoot van stikstof.
Die mogelijkheid om extra stikstof te produceren wordt gekocht bij andere partijen, zoals boeren die stoppen met hun bedrijf. Het gaat om boeren met een vergunning op basis van de wet Natuurbescherming. Er wordt dus als het ware geschoven met stikstof.

Bang om opgekocht te worden

In een reactie op de Groninger Aanpak Stikstof hebben boerenorganisaties laten weten bang te zijn voor bedrijven van elders die naar Groningen komen om hen op te kopen. Ook zijn ze bang dat de industrie ruimte bij hen zal kopen.
Zo kocht de provincie Brabant op eigen gezag verschillende boerenbedrijven op, om zo ruimte te creëren voor haar boeren en ondernemers binnen haar provinciegrenzen. Dat zette elders in het land kwaad bloed. De boerenorganisaties willen eerst onderzoek naar de effecten van het ‘extern salderen’, zo blijkt uit de brief die Gedeputeerde Staten aan leden van Provinciale Staten heeft gestuurd.
Maar Staghouwer ziet daar niets in. Het ministerie van Landbouw en de twaalf provincies hebben besloten dat het extern salderen kan worden opengesteld, zodat boeren en de industrie weer ruimte krijgen om te ondernemen en te bouwen. In de huidige situatie zit dat nog teveel op slot. Bovendien wordt er met een 'stikstofregistratiesysteem' voor gezorgd dat bedrijven uit de Randstad geen mogelijkheid hebben om Groninger boeren uit te kopen, zo laat Staghouwer weten.