Tankenpark NAM in Farmsum niet langer onder verscherpt toezicht

Vanuit het riool lekte aardgascondensaat
Vanuit het riool lekte aardgascondensaat © Martin Drent/RTV Noord
Het tankenpark van de NAM in Farmsum staat niet langer onder verscherpt toezicht van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Het tankenpark stond onder toezicht vanwege een lekkage van aardgascondensaat.
In oktober 2018 lekte er dertig kubieke meter aardgascondensaat weg bij het tankenpark. Het SodM eiste van de NAM dat het bedrijf de veiligheidscultuur zou verbeteren, technische maatregelen nam en dat de samenwerking met de lokale autoriteiten verbeterde.

Voldoende voortgang

Sinds het incident is het tankenpark zeven keer geïnspecteerd, waarvan vier keer met de Veiligheidsregio. Tijdens deze inspecties zijn geen overtredingen geconstateerd. De NAM heeft volgens de toezichthouder nu voldoende voortgang geboekt om dat verscherpte toezicht op te heffen.
Zo zijn onder meer de alarmeringen op het tankenpark aangepast, zodat signalen van een mogelijke lekkage met de hoogste prioriteit worden opgepakt. Een afsluiter in het riool moet er voor zorgen dat er sowieso geen aardgascondensaat meer naartoe kan lekken,
'Daarnaast heeft de NAM aantoonbaar technische en organisatorische maatregelen getroffen om herhaling van een dergelijk voorval in de toekomst te voorkomen', schrijft de toezichthouder. 'Daarmee is het niet meer nodig dat er een medewerker buiten kantooruren op het tankenpark gestationeerd is.'