Hoogleraar Bröring over uitspraak bouw windmolens: ‘De interessante vraag blijft’

De windmolens in het windpark
De windmolens in het windpark © Janet Oortwijn/RTV Drenthe
Dat de kortgedingrechter weinig inhoudelijke uitspraken heeft gedaan over de eis om de bouw van windpark Drentse Monden stop te zetten, verbaast hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring niet zozeer. Maar jammer is het wel, zegt hij. ‘Het interessante aan deze casus ligt nog op tafel.’
De rechtbank besloot dat Platform Storm op drie punten niet-ontvankelijk is verklaard. Zo is het onder meer niet de juiste partij om deze zaak aan te spannen, omdat niet duidelijk is wat het mandaat is van de stichting en wie ze nu eigenlijk vertegenwoordigt.
‘Wat ikzelf had gedacht is dat deze zaak zich niet leent voor een kort geding’, stelt Bröring. ‘Daarvoor is het te ingewikkeld.’
Bröring volgt de zaak met interesse en is benieuwd hoe dit zich ontwikkelt. Zijn interesse komt voort uit de uitspraak van het Europese Hof van Justitie, dat beoordeelde dat geluidseffecten bij een aantal windparken in Vlaanderen niet in kaart zijn gebracht. Daar werd een streep door de verstrekte vergunning gezet.

'Kan je met vergunning onrechtmatig handelen?'

De kortgedingrechter heeft niet beoordeeld of deze uitspraak van het Europees Hof valt te plakken op het Nederlands recht. En dat is volgens Bröring juist het interessante deel.
De vergunning voor de bouw van windpark Drentse Monden Oostermoer is definitief, zo heeft de Raad van State enkele jaren geleden bekrachtigd. ‘De echte vraag die op tafel ligt is de volgende: Als je een vergunning hebt, en die is definitief, kun je dan toch onrechtmatig jegens je buren handelen?’, vraagt Bröring zich af.
Met andere woorden, de vergunning voor windpark Drentse Monden Oostermoer is definitief, maar geluidseffecten van het windpark zijn in de vergunning niet in kaart gebracht. Er is wel een milieueffectrapportage in het kader van het activiteitenbesluit uitgevoerd, maar gezien de uitspraak van het Europees Hof is dat mogelijk niet voldoende. In dat licht moet de opmerking van Bröring over het onrechtmatig handelen.

Nieuwe rechtszaak

‘Een mogelijk antwoord is dat dit niet helemaal uitgesloten is. Normaal houd je je aan vergunningen, maar dat is hier mogelijkerwijs in strijd met het Europees recht. De vraag is dan voor de initiatiefnemer: gedraag je je dan wel goed als goede buurman?’
Om die vraag beantwoord te krijgen, moet Platform Storm beoordelen of het een nieuwe zaak aanspant. Bröring verwacht dat wel. Advocaat Peter de Lange gaf te kennen dat ze zich gaan beraden, maar dat een nieuwe juridische stap niet uit te sluiten valt.