Nieuwe schatten te zien in het Groninger Museum

Vanaf vandaag zijn er twee bijzondere aanwinsten in het Groninger Museum voor het publiek te zien. Een onlangs gekochte gouden munt uit de Ommelanden die meer dan 400 jaar oud is en de Allersmabeker, de oudst bekende zilveren beker uit Groningen.

Oudste zilveren beker uit Groningen

De Allersmabeker is afkomstig van het echtpaar Duert Allersma en Abele tho Nansum. Zij woonden in de tweede helft van de zestiende eeuw op de Allersmaborg in Ezinge. Het echtpaar trouwde omstreeks 1560/70 en mogelijk dateert de beker uit die tijd. De beker bleef tot het eind van de negentiende eeuw op de borg en is daarna vererfd binnen de familie. Uiteindelijk werd het object door de familie aan het Groninger Museum verkocht.

Gouden Dubloen

Eerder dit jaar kocht het museum een bijzonder gouden munt op een veiling in Spanje. Een gouden dubloen uit de periode 1589-1591. De in opdracht van de Groninger Ommelanden geslagen munt was tot voor de aankoop slechts bekend van archiefbronnen en behoort tot de oudste afbeeldingen van het Groninger provinciewapen. Inclusief alle veilingkosten moest het museum zo'n 16.000 euro neertellen voor de munt.

Gekocht met steun van fondsen

Het museum kon de munt en de beker kopen dankzij steun van de Vereniging Rembrandt, het J.B. Scholtenfonds en particuliere sponsor.