Noordelijke Rekenkamer doet onderzoek naar aanpak Zuidelijke Ringweg

Een impressie van de zuidelijke ringweg bij het Gasunie-gebouw
Een impressie van de zuidelijke ringweg bij het Gasunie-gebouw © Aanpak Ring Zuid
De Noordelijke Rekenkamer start een onderzoek naar de aanpak van de Zuidelijke Ringweg in Groningen. Dit blijkt uit het onderzoeksprogramma 2021-2022 van de Rekenkamer.

Hoe zijn besluiten genomen en wie is geïnformeerd?

De Rekenkamer gaat bekijken hoe de besluitvorming over de werkzaamheden tot stand is gekomen. 'Wie heeft wat besloten, wie is daarover geïnformeerd en met wie is daarover gecommuniceerd?'
Ook kijkt de Rekenkamer naar de informatievoorziening over de zuidelijke ringweg. 'Welke informatie had verstrekt moeten worden, welke informatie is daadwerkelijk verstrekt en aan wie?'
Ook de informatievoorziening over de vertraging van de werkzaamheden is onderwerp van onderzoek.

Wat zijn de problemen bij de aanpak van de Zuidelijke Ringweg?

Al zo'n tien jaar geleden werd besloten de Zuidelijke Ringweg aan te pakken. In 2021 moesten de werkzaamheden afgerond zijn.
Al bij de aanvang van de werkzaamheden kwam een aantal problemen aan het licht, waardoor het proces werd vertraagd en waardoor de kosten veel hoger waren dan begroot.

Wat zijn de gevolgen van die problemen?

De afronding van de werkzaamheden is nu gepland voor 2024. Andere projecten, zoals het plan voor de Nedersaksenlijn, zijn onzeker door de kostenoverschrijding. Er wordt door verschillende partijen, waaronder de gemeente Groningen en Provinciale Staten, gesteld dat de communicatie en informatievoorziening over de besluitvorming omtrent de aanpak van de Zuidelijk Ringweg niet goed verloopt. Er is volgens de gemeente en omwonenden van de ringweg te weinig gecommuniceerd. Ook zou informatie over de besluitvorming die wel verstrekt had moeten worden, niet verstrekt zijn.
Bekijk hier het complete onderzoeksprogramma 2021-2022 van de Noordelijke Rekenkamer.