Hogelandsters gaan ‘pijnlijke’ financiële keuzes merken

Gemeente Het Hogelang gaat flink bezuinigen
Gemeente Het Hogelang gaat flink bezuinigen © Bewerking RTV Noord
De gemeente Het Hogeland heeft de begroting voor 2021 klaar. Er moet stevig bezuinigd worden om het hoofd boven water te houden. Het college van burgemeester en wethouders noemt de financiële keuzes: 'pijnlijk maar nodig'.
Eerder was al duidelijk dat de gemeente flink gaat bezuinigen. De tekorten zijn een gevolg van de oplopende kosten in de jeugdzorg en de inkomensondersteuning. Daarnaast krijgt de gemeente minder geld van het Rijk.
De gemeente heeft ook te maken met vergrijzing, hoge werkloosheid, een lage sociaaleconomische status en de aardbevingsproblematiek. 'De combinatie van al deze ontwikkelingen maakt dat we in zwaar weer zitten', laat het college van burgemeester en wethouders weten.

Inwoners merken bezuinigingen

De inwoners van Het Hogeland gaan de bezuinigingen merken. Zo gaat de onroerendezaakbelasting (OZB) met 12 procent omhoog. Verder gaan de tarieven voor het afvoeren van afval omhoog.
‘De klap voor de afvalstoffenheffing komt nu omdat het jarenlang niet kostendekkend is geweest en er uit reserves geput is’, legt wethouder Eltjo Dijkhuis uit. Om het leed wat te verzachten wil het college de rioolheffing verlagen.
Investeren blijft noodzakelijk om ook op de langere termijn een gemeente te blijven waar het goed leven, wonen en werken is
College Het Hogeland
Wat inwoners verder merken, is dat een aantal plannen later wordt uitgevoerd. Het gaat met name om plannen om de infrastructuur te verbeteren. De gemeente heeft geen ambtenaren over die hiermee bezig kunnen. Dat is een gevolg van een bezuiniging op de gemeentelijk organisatie. Dit jaar bezuinigt de gemeente hier al op. Er worden minder externe mensen ingehuurd.

Minder gemeentehuizen

Door de coronacrisis kunnen inwoners voor burgerzaken op dit moment alleen terecht in Uithuizen en Winsum. Voorheen kon dat ook in Leens en Bedum. De gemeente wil deze verandering nu definitief doorvoeren omdat dit een besparing oplevert. 'Veel zaken gaan nu digitaal', aldus het college.
Het college heeft ook voor ogen dat er in ieder geval op korte termijn één van de vier gemeentehuizen afgestoten gaat worden. Welke dat is wordt momenteel onderzocht. Ook de rest van het gemeentelijk vastgoed ligt onder de loep.

Kwetsbaren ontzien

Onlangs vergaderde de gemeenteraad over de financiële situatie van de gemeente. Partijen riepen toen op om de kwetsbare doelgroep te ontzien in de bezuinigingen.
De college heeft dit overgenomen en bezuinigt minder op het gebied van de bijzondere bijstand, het Participatiefonds en de Compensatieregeling Eigen Risico. Verder wordt er minder ingegrepen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Investeren

Het college wil niet alleen bezuinigen. 'Investeren blijft noodzakelijk om ook op de langere termijn een gemeente te blijven waar het goed leven, wonen en werken is', aldus het college. Zo blijft de gemeente geld steken in het opgezette dorpen- en ondernemersfonds. Wel gaat hier minder geld naartoe.

Tegenvallers

Het college verwacht nog meer tegenvallers de aankomende tijd door oplopende kosten in de jeugdzorg en WMO. De kans is verder aanwezig dat de gemeente per inwoner minder geld uit Den Haag ontvangt. Daarom blijft ze een oproep doen aan het Rijk: 'Om met meer geld over de brug te komen.'
Dankzij de bezuinigingen is er een overschot van 5 ton begroot om de eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Op woensdag 11 november praat de gemeenteraad van Het Hogeland over de begroting van 2021.