Baggerslib mogelijk naar zandwinputten

VEENDAM - Waterschap Hunze en Aa's zit verlegen om opslagruimte voor baggerslib. Het waterschap heeft daarvoor het oog laten vallen op voormalige zandwinputten in Drenthe.
Daarvoor is nog wel toestemming nodig van de provincie Drenthe.
Het storten in zandwinputten scheelt het waterschap vervoer van het slib over lange afstanden en zou dus een flinke besparing opleveren.