Voorzitter raad van commissarissen OZG: 'Het ziekenhuis zal een signaal moeten afgeven'

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen
Het Ommelander Ziekenhuis Groningen © OZG
'Over twee weken moet duidelijk zijn welke kant het opgaat', zegt Henk Bakker, voorzitter van de raad van commissarissen (rvc) van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG). Het ziekenhuis bij Scheemda is in grote financiële moeilijkheden. Toch heeft Bakker vertrouwen in de goede afloop.
'We overleggen wekelijks en soms zelfs dagelijks met de raad van bestuur', zegt Bakker. Dat geeft aan hoe moeilijk de situatie is waarin het OZG zich bevindt. De raad van bestuur (directie) van het ziekenhuis legt verantwoording af aan de rvc. Normaal vergaderen ze enkele keren per jaar met elkaar. Maar de huidige situatie is allesbehalve normaal. De toekomst van het ziekenhuis staat op het spel. 'Daarom denken we volop mee'.
Om te kunnen overleven, moet het OZG bezuinigen. Dit jaar 3,6 miljoen euro, volgend jaar nog eens 6,5 miljoen. Bovendien moeten de geldschieters van het ziekenhuis, dat in 2018 in gebruik werd genomen, bereid zijn water bij de wijn te doen als het gaat om de financiële afspraken.
Gedwongen ontslagen zijn niet aan de orde
Henk Bakker - voorzitter raad van commissarissen OZG
Om deze stakeholders (onder meer ABN Amro, Siemens, Menzis, het UMCG en de provincie) over de streep te trekken, zal het OZG 'een signaal moeten afgeven', zegt Bakker. Snijden in de personeels- en andere uitgaven is onvermijdelijk, stelt hij. 'De uitgaven van een ziekenhuis bestaan voor 75 procent uit personeelslasten en voor 25 procent uit materiële kosten'. Ontslagen dus? Toch niet, zegt Bakker. 'Door natuurlijk verloop, het niet opvullen van vacatures en het vergroten van de flexibele schil kunnen we de kosten verlagen. Gedwongen ontslagen zijn niet aan de orde'.
De rvc zit niet aan tafel bij de lopende besprekingen met de betrokken derde partijen, zegt Bakker. Maar hij sluit niet uit dat dat alsnog gaat gebeuren, mocht het nodig zijn: 'We hebben in de raad van commissarissen mensen met veel ervaring, ook op financieel gebied'. Zelf was Bakker (66) tot aan zijn pensionering in 2018 bestuursvoorzitter van Kentalis, een landelijke zorgorganisatie voor mensen met een communicatiebeperking, zoals slechthorenden, doven en doofblinden.

Gevolgen coronacrisis

Net als de ziekenhuisdirectie wijst ook Bakker op de gevolgen van covid-19. 'Door de afschaling van de zorg loopt het ziekenhuis inkomsten mis. En er moeten extra kosten worden gemaakt'. Maar vorig jaar, dus voor de corona-uitbraak, vielen de inkomsten ook al tegen, geeft Bakker toe. 'Dat heeft meerdere oorzaken. De verwachting was bijvoorbeeld dat met de afschaling van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal meer patiënten naar het OZG zouden komen. Dat is niet gebeurd'.
Op korte termijn is er voldoende geld in kas om de rekeningen te betalen. Bakker heeft er vertrouwen in dat de lopende reorganisatie goed uitpakt. 'De liquiditeit is op orde. Iedereen krijgt zijn salaris. Maar voor de lange termijn moet er wel iets gebeuren. Het herstelplan dat daarvoor is opgesteld, zal dit jaar niet worden afgerond. Dat zal doorlopen tot in 2021'.
Er werken ruim duizend mensen in het OZG. Zij halen daaruit hun eten en drinken.
Henk Bakker - voorzitter raad van commissarissen

Toekomst

Op 1 november zou duidelijk moeten zijn hoe de begroting voor volgend jaar op orde moet worden gebracht. Bestuursvoorzitter Hennie Sanders heeft aangegeven daarvoor bijna een maand langer nodig te hebben. Bakker stelt dus dat over twee weken de oplossing in grote lijnen al duidelijk moet zijn.
Die oplossing moet dus komen uit bezuinigingen en uit versoepeling van de voorwaarden van de geldleningen. Bakker kan zich niet voorstellen dat het spaak loopt. 'Het OZG is onmisbaar. Alle betrokken partijen zijn het daarover eens. Niet alleen voor de zorg, ook voor de werkgelegenheid. Vergeet niet: er werken ruim duizend mensen. Zij halen daaruit hun eten en drinken.'