Raad Het Hogeland wil schappelijke oud papierregeling

De gemeenteraad van Het Hogeland wil dat het college van burgemeester en wethouders toch wat meer boter bij de vis doet als het gaat om de regeling voor het inzamelen van oud papier.

Het college wil de garantieprijs laten aanpassen naar 54 euro per ton (1000 kilogram) oud papier, maar die prijs gaat pas in nadat er een ondergrens bereikt is. Er moet eerst 1500 kilogram papier ingezameld worden in één container. Voor de ton daarna krijgen de verenigingen pas geld. CDA, VVD, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie willen dat de drempel hiervoor verlaagd wordt naar één ton.

Contact verbeteren

Ook willen de partijen dat de regeling voor het oud papier lopen met een kraakwagen anders moet ‘Voor veel verenigingen was de regeling van het college een forse achteruitgang. We zijn voorstander voor een andere regelingen’, zegt Kor Berghuis (CDA). De garantieprijs kan volgens hem hetzelfde blijven.

Ook willen de partijen weten waarom het contact met de verenigingen niet goed verloopt. Verenigingen gaven eerder namelijk aan dat ze vinden dat de gemeente niet goed met ze overlegt. De regeling van het college viel mede daardoor rauw op hun dak.

Geen schoonheidsprijs

‘Het voorstel lijkt achter een bureau te zijn gemaakt. Het is niet in goed overleg met de verenigingen opgepakt en dat moet wel. Dit is een verkeerde bezuiniging die is ingezet’, zegt Bernd de Jong (ChristenUnie). ‘Het verdient geen schoonheidsprijs hoe deze regeling is opgezet. De verenigingen voelen zich niet gehoord’, vult Mädi Cleerdin (PvdA) aan.

De raad wil dat het overleg met de verenigingen verbeterd wordt, zodat er in 2022 een betere regeling tot stand kan komen.

College erkent slecht overleg

‘We zijn het helemaal met elkaar eens. Er is te weinig bestuurlijke aandacht geweest voor dit dossier. Dat gaan we goedmaken’, zegt wethouder Eltjo Dijkhuis. Volgens hem is het terecht dat de verenigingen aangeven dat ze niet gehoord zijn. Hij laat weten dat er snel contact opgenomen zal worden met hen. ‘Zodat er in april een plan ligt dat samen met de verenigingen is gemaakt.'

Dijkhuis gaat bekijken of de gewenste wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. ‘Als we het kunnen wijzigen, gaan we het doen. We willen de verenigingen die waardevol werk doen in onze gemeente goed tegemoet treden’, zegt Dijkhuis. Dat de prijzen van oud papier enorm gekelderd zijn, is voor de wethouder een enorme worsteling.

Lees ook:
- Verenigingen uiten zorgen over inzameling oud papier Het Hogeland

Deel dit artikel:

Recent nieuws