‘Communicatie over afvalinzameling Het Hogeland moet beter’

Een kliko aan de weg
Een kliko aan de weg © Jos Schuurman/FPS
Meerdere partijen in de gemeenteraad van Het Hogeland vinden dat de communicatie over de nieuwe manier van afvalinzameling beter moet. Woensdagavond kwam het ter sprake, toen er werd vergaderd over het nieuwe afvalbeleid.
De gemeente gaat het zogeheten diftar+ invoeren. Inwoners betalen voor iedere keer dat ze de container laten legen en betalen daarbovenop nog een geldbedrag voor het aantal kilo’s afval.

Oproep aan gemeente

Een aantal inwoners deed de afgelopen dagen een oproep aan de gemeente om duidelijker over het afvalbeleid te zijn. Ook willen ze meer handreikingen om afval beter te kunnen scheiden. De gemeente wil de hoeveelheid afval per persoon verminderen van ruim tweehonderd kilo naar dertig kilo in 2025.
Meer dan achthonderd mensen hebben een online petitie ondertekend waarin misbaar wordt gemaakt tegen het nieuwe systeem. Daarin doen inwoners ook suggesties om de afvalinzameling te verbeteren.
‘Maak gebruik van dit ongevraagde advies van de inwoners over afval’, zegt Linda Visser van Lokaal Sociaal. Ze vindt dat het college van burgemeester en wethouders ermee aan de slag moet.

Geen extra handreikingen

‘De keuze voor dit systeem staat vast. We gaan met afvalcoaches aan de slag. Die gaan mensen vertellen hoe ze met afval om kunnen gaan, maar wel binnen de keuze die is gemaakt’, vertelt wethouder Eltjo Dijkhuis (Gemeentebelangen).
Dat betekent volgens de wethouder dat er geen extra mogelijkheden komen om bijvoorbeeld melkpakken of plastic te kunnen scheiden. Wel is het college bereid om na te denken over andere oplossingen om ervoor te zorgen dat mensen minder spullen in de grijze container gooien.

Informatie komt eraan

De ChristenUnie beaamt de opmerking van de inwoners dat de communicatie over het afvalbeleid beter kan. 'Er is een budget voor communicatie. Maar daar is nog heel weinig gebruik van gemaakt. Onze inwoners missen informatie', zegt raadslid Nannet Gijzen (ChristenUnie).
Vervolgens liet ze foldermateriaal zien over recycling. 'Eigenlijk hadden alle inwoners zoiets moeten krijgen', zegt ze met de folder in de hand. 'Een folder waarin duidelijk staat waar men terecht kan met spullen en waarom de gemeente op een andere manier afval in gaat zamelen.'
ChristenUnie-raadslid Nannet Gijzen laat een folder met communicatie over afvalbeleid zien
ChristenUnie-raadslid Nannet Gijzen laat een folder met communicatie over afvalbeleid zien © Gemeente Het Hogeland
Volgens wethouder Eltjo Dijkhuis krijgen alle inwoners binnenkort een informatiefolder in de brievenbus. Ook komt er applicatie die de inwoners moet helpen om wegwijs te worden met het nieuwe afvalbeleid en het afvalscheidingsproces.
‘We gaan hier hartstikke goed mee bezig. Er zijn sommige vragen van inwoners verkeerd en onduidelijk beantwoord. Daar gaan we aan werken’, laat Dijkhuis. weten.
Donderdagavond houdt de gemeente een online informatiebijeenkomst op YouTube voor inwoners over het nieuwe afvalbeleid.