Komend jaar proef met meer regie voor monumenteneigenaren in bevingsgebied

Een huis met aardbevingsschade (ter illustratie)
Een huis met aardbevingsschade (ter illustratie) © Marco Grimmon/RTV Noord
Er komt een proef waarbij eigenaren van monumenten in het aardbevingsgebied meer eigen regie krijgen bij het herstellen van schade en eventueel versterken van het pand. Met de proef gaat een vurige wens in vervulling van de Vereniging Groninger Monument Eigenaren (VGME).
De Vereniging Groninger Monument Eigenaren liet door oud-directeur Pieter Siebinga van het Nationaal Restauratiefonds onderzoek doen naar het draagvlak voor zo'n nieuwe aanpak. Het onderzoek toonde voor de zomer al aan dat de wil er is bij alle betrokken partijen, maar daarmee was de VGME er nog niet.
'Draagvlak is slechts een intentie', zei voorzitter Derk Kremer van de VGME toen. 'Het moet allemaal nog wel verzilverd worden.' Dat is voor de eerste stap nu het geval: de proef krijgt daadwerkelijk een kans.

Integrale aanpak

De VGME wil al langer een integrale aanpak voor monumenten in het bevingsgebied. In zo'n aanpak moet het schadeherstel, de versterking, eventuele verduurzaming en onderhoud in één keer worden aangepakt. Met de regie bij de eigenaar.
'Want niemand kent zijn monument zo goed als de eigenaar', zegt bestuurslid Goos Gosling Slotegraaf van de VGME.

Proef met vijftien monumenten

De proef start in de loop van volgend jaar. Er mogen maximaal vijftien Rijksmonumenten meedoen, maar het is het streven om de aanpak uiteindelijk ook te kunnen gebruiken bij alle gemeentelijke monumenten en andere karakteristieke panden.
Het aardbevingsgebied kent 1.439 rijksmonumenten en 876 gemeentelijke monumenten. Daarnaast zijn er 31 beschermde stads- en dorpsgezichten. Een deel van die monumenten heeft te maken met aardbevingsschade en moet daarnaast ook versterkt worden.