Roden-Zuid: de oplossing voor woningbouw en sport?

Een dringende behoefte aan nieuwe woningen, het steeds drukker wordende verkeer in het centrum en meer ruimte voor water en sport. Roden-Zuid staat voor grote opgaven.

'Een behoorlijk ingewikkelde puzzel die belangrijke keuzes voor de toekomst met zich meebrengt', zegt wethouder Henk Kosters tegen RTV Drenthe, over de klus die Roden-Zuid te wachten staat.

'Van belang is dat vanuit welke opgave je ook redeneert er geen besluiten worden genomen die tot onomkeerbare ingrepen leiden, die op termijn als ongewenst moeten worden gezien. Het college van burgemeester en wethouders heeft een aantal richtinggevende keuzes gemaakt en legt die voor aan de gemeenteraad. Na besluitvorming door de gemeenteraad worden omwonenden, bewoners en belanghebbenden betrokken in de keuzes en projecten die voor Roden-Zuid worden opgestart.'

'Lastige puzzel'

Dat er meer woningen moeten worden gecreëerd en dat er beter moet worden nagedacht over het doorgaande verkeer in het centrum is juist een lastige puzzel, omdat het gebied al is ingericht. De eerste stappen zijn volgens de gemeente gezet: gesprekken met (belangen)verenigingen zijn gevoerd en ook zijn er onderzoeken uitgevoerd.

Nieuwe woningbouw moet de leefbaarheid in Roden verbeteren. Het afgelopen jaar zijn er studies gedaan naar geschikte locaties voor een nieuwe woonwijk. Er is een voorstel om te beginnen met woningbouw langs de Norgerweg tussen Noorderkroon en Dorado en (gedeeltelijk) bij de Beukenhoflocatie.

Daarnaast moet het verkeer worden aangepakt. Het dorp heeft al jaren te maken met drukte in en rondom het centrum. Volgens het college vormt Roden-Zuid een cruciaal onderdeel voor een oplossing. Daarom wil ze onderzoeken of een strook grond vanaf de Norgerweg naar de Maatlanden de oplossing is.

Wateropvang

Vanwege het veranderende klimaat zijn er ook steeds meer problemen bij grote hoeveelheden neerslag in een korte periode en in droge perioden. 'Aan de ene kant willen we het water snel afvoeren, aan de andere kant juist opslaan en vertraagd afvoeren en zorgen dat de bodem niet verdroogd. Voor bestaande wijken moet nu al meer ruimte voor waterberging in Roden-Zuid worden gevonden', aldus Kosters. Het gebied rond de Steenbergerloop lijkt hier volgens het college de meest logische plek.

Concentratie van sportaccommodaties

Als laatste wil het college dat men ook in het zuiden van Roden kan sporten. Een wens is daarom dat een deel van de accommodaties wordt geconcentreerd op een nieuwe plek. Die optie wordt de komende tijd met verenigingen besproken. Wellicht wordt manege De Hulhorst verplaatst naar de Esweg, zo stelt het college voor. Of deze optie haalbaar is, wordt samen met de manege besproken.

Nog voor het einde van het jaar zal de gemeenteraad de plannen voor de ontwikkeling van Roden-Zuid bespreken.

Deel dit artikel:

Recent nieuws