Noorden wil meer steun van Den Haag voor waterstofplan van 9 miljard euro

Overheden en bedrijven in Noord-Nederland willen meer steun vanuit ‘Den Haag’ voor de ontwikkeling van een grootschalige waterstofketen in de regio.

Een aantal Tweede Kamerleden (CDA, PvdA, VVD, D'66, ChristenUnie, Partij voor de Dieren) kreeg vrijdagmorgen in Groningen een toelichting op de ambitieuze plannen. Die omvatten een investering die kan oplopen tot negen miljard euro in 2030. Het gaat om vijftig projecten op het gebied van productie, opslag en transport van groene waterstof.

Waterstof voor bedrijven

Die groene waterstof wordt gemaakt met elektriciteit die is opgewekt door windmolens op zee. De stroom wordt in elektrolyzers omgezet in waterstof, die vervolgens door het (nog verder uit te breiden) netwerk van Gasunie wordt getransporteerd; in eerste instantie naar bedrijven in het Noorden, maar later ook naar de rest van Nederland en vervolgens Europa. Een deel van de waterstof kan ondergronds worden opgeslagen, zodat er een buffer ontstaat voor perioden waarin het minder waait.

De plannen zijn gebundeld door de New Energy Coalition, een samenwerkingsverband van Gasunie, Groningen Seaports en de provincies Groningen en Drenthe.

Een schematische weergave van het waterstof-investeringsplan (Foto: Gasunie)

'Maak het mogelijk, haalbaar en houdbaar'

'Wij hebben ambitie en we hebben een goed plan', zegt Ulco Vermeulen, lid van de Raad van Bestuur van Gasunie. 'En tegen de Kamerleden zeggen we nu: maak het mogelijk, maak het haalbaar en maak het houdbaar. Dat betekent dat er meer capaciteit moet komen voor windmolens op zee. Nu kan er tot 2030 elf gigawatt gebouwd worden; daar moet nog tien gigawatt bij. En het bouwen, het innoveren kost zeker in het begin veel geld. Daar moeten regionale en landelijke overheden in durven investeren en er moet ingezet worden op bijdragen uit Europese fondsen.'

Werkgelegenheid

Volgens de New Energy Coalition kan uitvoering van de plannen leiden tot het behoud van 66.000 banen en zelfs zorgen voor 25.000 nieuwe banen in 2030, oplopend tot 41.000 in 2050.

Draaipunt van Europa

Volgens Vermeulen is er geen tijd te verliezen: 'Wij zijn wel koploper op het gebied van groene waterstof, maar de kopgroep wordt heel sterk. Ook Duitsland en Frankrijk zetten er zwaar op in. Uiteindelijk moeten we in 2030, net als dat we dat decennialang voor de fossiele energie zijn geweest, het draaipunt van Europa zijn voor groene energie.'

Consensus omzetten in daadkracht

Heeft Vermeulen de indruk dat die boodschap is overgekomen bij de Tweede-Kamerleden? 'Er is een hele brede consensus in de Kamer. Waar we voor moeten zorgen, is dat die consensus wordt omgezet in daadkracht.'

Lees ook:
- Timmermans: waterstofplannen Europa kans voor Groningen
- NortH2: Het visitekaartje van Groningen als waterstofregio van Europa

Meer over dit onderwerp:
duurzaamheid Havens waterstof windmolens
Deel dit artikel:

Recent nieuws