'Er zijn steeds weer nieuwe pleegouders nodig'

Pleegouders, worden in deze 'Week van de Pleegzorg' in het zonnetje gezet. Er zijn er nog altijd veel te weinig, waarschuwen pleegzorgorganisaties.
Ze hebben allemaal een groot hart en ze willen iets betekenen voor een kind. Pleegouders verzorgen, soms jarenlang, kinderen die om wat voor reden dan ook niet bij hun biologische ouders kunnen wonen, Een van hen is Hinke Trijntje, die al veel kinderen heeft opgevangen: 'Er zijn veel kinderen die hulp nodig hebben en ik vind het fantastisch als ze hier komen. Ze hebben vaak van alles meegemaakt en je ziet ze hier tot rust komen. Dat is prachtig om te zien.'

Tekort

Marieke Suselbeek die de pleegouders begeleidt ziet nog altijd een groot tekort aan pleegouders: 'Ik heb er geen cijfers bij, maar elke keer als er een pleegkind in een gezin is opgenomen, is die plek vergeven, En er komen steeds weer nieuwe kinderen bij die een pleeggezin nodig hebben.' Ze benadrukt dat, anders dan bij adoptie, de biologische ouders betrokken blijven bij de opvoeding van hun kinderen: 'We proberen in ieder geval een bezoekregeling overeind te houden.'

Screening

Niet iedereen komt zomaar in aanmerking om pleegouder te worden. Wie dat wil wordt eerst gescreend, vertelt Suselbeek: ' Dat is een heel traject, met gesprekken, om te kijken of je er geschikt voor bent. Er wordt gekeken hoe je terug kijkt op je eigen jeugd en hoe je het voor je ziet om kinderen op te voeden. Het zijn lang niet altijd mensen die al kinderen hebben.'

Informatieavonden

In de Week van de Pleegzorg is een aantal online informatieavonden gepland en wie daaraan mee wil doen kan zich aanmelden bij Elker, het Leger des Heils of de William Schrikker Gezinsvormen.