Vijfdaagse treinrampoefening in Groningen

GRONINGEN - De stad Groningen is volgende week het toneel van een grootscheepse treinrampoefening.
Op het spoor naast tabaksfabriek Theodorus Niemeyer wordt een ramp met tientallen slachtoffers nagespeeld.
De oefening begint maandag en duurt vijf dagen. Het wegverkeer kan enige hinder ondervinden van de oefening. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd. Het is voor het eerst dat er in Groningen zo'n grote rampenoefening wordt gehouden.