Samenwerking regiopolitie en korpsen Zuid-Afrika

GRONINGEN - De Regiopolitie Groningen is een van de drie korpsen, die meewerken aan een intensieve samenwerking met politiekorpsen in Zuid-Afrika.
Doel van de samenwerking is om kennis, informatie en ervaring uit te wisselen. Het gaat onder meer om de aanpak van huiselijk geweld, forensisch technisch onderzoek en de georganiseerde criminaliteit.
Ook tijdens het WK voetbal in 2010 gaan de korpsen nauw samenwerken. De komende maand komt een Zuid-Afrikaanse delegatie naar Nederland en later gaan Nederlandse politiemensen naar Zuid-Afrika.